Перелік освітніх програм

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ВИПУСКНИКАМ
Відомості щодо ОП та гарантів освітніх програм 2023-2024
№ з/п Назва освітньої програми Рівень вищої освіти Спеціальність Галузь знань Освітня програма
1 Дошкільна освіта другий (магістерський) 012 Дошкільна освіта 01 Освіта/Педагогіка
2 Початкова освіта перший (бакалаврський) 013 Початкова освіта 01 Освіта/Педагогіка Освітня програма 2018_3р10м
Освітня програма 2018_2р10м Освітня програма 2020_3р10м
Освітня програма 2020_2р10м
3 Початкова освіта другий (магістерський) 013 Початкова освіта 01 Освіта/Педагогіка Освітня програма
4 Логопедія перший (бакалаврський) 016 Спеціальна освіта 01 Освіта/Педагогіка
5 Логопедія другий (магістерський) 016 Спеціальна освіта 01 Освіта/Педагогіка
6 Психокорекційна педагогіка та психологія другий (магістерський) 016 Спеціальна освіта 01 Освіта/Педагогіка
7. Фізична культура і спорт  перший (бакалаврський) 017 Фізична культура і спорт 01 Освіта/Педагогіка Освітня програма
8. Графічний дизайн перший (бакалаврський) 022 Дизайн 02 Культура і мистецтво
9. Медіадизайн перший (бакалаврський) 022 Дизайн 02 Культура і мистецтво Освітня програма
10. Дизайн одягу перший (бакалаврський) 022 Дизайн 02 Культура і мистецтво Освітня програма
11. Перукарське мистецтво та декоративна косметика перший (бакалаврський) 022 Дизайн 02 Культура і мистецтво Освітня програма
12. Декоративне мистецтво перший (бакалаврський) 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 02 Культура і мистецтво Освітня програма
13. Англійська мова та література (переклад включно) перший (бакалаврський) 035 Філологія 03 Гуманітарні науки Освітня програма
14. Практична психологія перший (бакалаврський) 053 Психологія 05 Соціальні па поведінкові науки Освітня програма
15. Реабілітаційна психологія другий (магістерський) рівень 053 Психологія 05 Соціальні па поведінкові науки Освітня програма
16. Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) перший (бакалаврський) 073 Менеджмент 07 Управління та адміністрування Освітня програма
17. Менеджмент у сфері послуг другий (магістерський) 073 Менеджмент 07 Управління та адміністрування Освітня програма
18. Харчові технології перший (бакалаврський) 181 Харчові технології 18 Виробництво та технології Освітня програма
19. Садово-паркове господарство перший (бакалаврський) 206 Садово-паркове господарство 20 Аграрні науки та продовольство Освітня програма
20. Фізична терапія, ерготерапія перший (бакалаврський) 227 Фізична терапія, ерготерапія 22 Охорона здоров’я Освітня програма 2020-2024
21. Фізична терапія, ерготерапія перший (бакалаврський) 227 Фізична терапія, ерготерапія (з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства) 22 Охорона здоров’я
22. Фізична терапія другий (магістерський) 227 Фізична терапія, ерготерапія 22 Охорона здоров’я Освітня програма
23. Фізична терапія, ерготерапія другий (магістерський) 227 Фізична терапія, ерготерапія (з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства) 22 Охорона здоров’я
24. Соціальна педагогіка перший (бакалаврський) 231 Соціальна робота 23 Соціальна робота
25. Соціальна педагогіка другий (магістерський) 231 Соціальна робота 23 Соціальна робота
26. Лікувально-реабілітаційний та оздоровчий туризм перший (бакалаврський) 242 Туризм 24 Сфера обслуговування Освітня програма
27. Рекреаційний туризм другий (магістерський) 242 Туризм 24 Сфера обслуговування Освітня програма