Вакансії

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

оголошує конкурсний відбір на посаду

директора педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

         У конкурсі можуть взяти участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як 5 років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

        Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на вебсайті, а саме: до 11 березня 2022 року.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: 

1) заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради або наглядової ради комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3×4 сантиметри;

3) автобіографію та резюме;

4) копії документів про вищу освіту;

5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

6) довідку про наявність або відсутність судимості;

7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

8) копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

9) копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

11) копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

12) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради або особи, яка її замінює, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

13) проєкт стратегії розвитку педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради;

14) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Копії документів handyhülle gestaltenmy latest blog postpage, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи надсилаються за адресою: 69017, м.Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59, комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Телефон для довідок: +380959172625, електронна пошта: kvnzzpk@gmail.com, контактна особа – Тимофеєва Наталія Василівна.

Дата проведення рейтингового голосування: інформація про дату, час і місце проведення рейтингового голосування підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше ніж за сім календарних днів до дати його проведення з використанням інформаційних ресурсів (вебсайту) педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради.