Факультет спеціальної освіти та соціально-гуманітарних наук

На факультеті спеціальної освіти та соціально-гуманітарних наук здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за денною формою навчання за такими освітніми програмами:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 016 Спеціальна освіта
Освітні програми Логопедія, Олігофренопедагогіка

Спеціальність 053 Психологія
Освітня програма Практична психологія 

Спеціальність 231 Соціальна робота
Освітня програма Соціальна педагогіка 

Спеціальність 035 Філологія
Освітня програма Англійська мова та література (переклад включно)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 016 Спеціальна освіта
Освітні програми Логопедія, Психокорекційна педагогіка та психологія

Спеціальність 053 Психологія
Освітні програми Реабілітаційна психологія,
Юридична психологія

Спеціальність 231 Соціальна робота
Освітня програма Соціальна педагогіка 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Спеціальність 016 Спеціальна освіта
Освітня програма Спеціальна освіта

Спеціальність 053 Психологія
Освітня програма Психологія

Кафедри факультету: