Ліцензії та сертифікати

Л і ц е н з і я
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Відомості 
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Індикативна собівартість


С е р т и ф і к а т и про акредитацію – Академія

 


С е р т и ф і к а т и про акредитацію – Педколедж