Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ є структурним підрозділом Хортицької національної академії. Тут здійснюється друкарський супровід експериментальної діяльності, професійних досліджень, творчих ідей та пропозицій, різноманітних заходів: конференцій, семінарів, творчих подій. Друкуються науково-методичні та практикоорієнтовані посібники, матеріали науково-практичних конференцій, навчальні посібники. Редакційно-видавничий відділ внесено до державного реєстру України видавців, виготовників видавничої продукції.


Основними напрямками роботи редакційно-видавничого відділу є:

  • текстові та художньо-графічні послуги (літературне та стилістичне редагування, друк, сканування та обробка зображень, дизайнерська розробка стилю);
  • розробка оригінал-макетів (комп’ютерна верстка листівок, плакатів, бланків, брошур, журналів, газет);
  • тиражування видань академії (брошур, журналів, газет);
  • фальцовка, зшивка, ламінування;
  • розробка та виготовлення рекламної, вітальної та інформаційно-наочної продукції (буклети, плакати, листівки, грамоти, подяки, вітальний адрес);
  • видання книг, брошур, журналів, монографій з наданням захисту авторських прав згідно з міжнародними законами про авторські права.

Усі члени колективу володіють відповідними професійними уміннями та навичками. Колектив РВВ здійснює свою продуктивну діяльність у дружній співпраці з викладацьким складом академії, студентами, структурними підрозділами академії, завжди надаючи їм своєчасну кваліфіковану допомогу. Відділ став справжнім інформаційним осередком навчального, наукового та суспільного життя академії.