Ліцезування

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДЕКЛАРУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ОБСЯГУ
НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДЕКЛАРУВАННЯ
НЕОБХІДНОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ОБСЯГУ
НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
за освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта»

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
за освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта»
за спеціальністю 016 Спеціальна освіта,
третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

012 “Дошкільна освіта” (II магістерський рівень)

017 “Фізична культура і спорт”