Репозитарій – 2020 рік

Antonenko I. THE ROLE OF MASS COMMUNICATION IN THE SOCIALIZATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN UKRAINE

Antonenko I. Social and Communication Project Initiatives for People with Disabilities in Ukraine

Bessarab A., Hyrina T., Antonenko I., Zoska Ya. Social and Communication Project Initiatives for People with Disabilities in Ukraine

Bessarab A. Spanish Book in the Focus of Ukrainian Television

Bredikhina Y.L. Electrochemical Determination of Sudan Dyes

Bredikhina Y.L. Recreation and terrain effect on the spatial variation

Chumakov К.I. THE REASONS WHY BREACHES OF SCIENTIFIC INTEGRITY OCCUR

Chumakova К.О. CULTURE-BOUND MEANS OF RAILWAY TRANSPORT CONCEPT VERBALIZATION

Chumakova K. O.INNOVATIONS IN EDUCATION (CHALLENGES 2020)

Chumakova К.О. WAYS OF TERM FORMATION IN THE FIELDS OF PHYSICAL THERAPY

Hordienko N.M. Social Work Technologies In Inclusive Environment Of Higher Educational Institutions Of Ukraine

Klopota О. Supporting of Children with Special Needs in Inclusive Environment by the Teachers Co

Kucherova H., Didenko A., Kravets, O., Honcharenko Y., Uchitel A. Scenario forecasting information transparency of subjects’ under uncertainty and development of the knowledge economy

Kureda N., Yu. Yukhnovska, B. Korneliuk_Management in the Primary Wellness Tourism Market_monograph

Mosaiev Y. Innovative methods for counteracting pharmaceutical corruption in the preclinical research and clinical trials phase the search for common international standards

Odynets T. Effectiveness of yoga intervention enhanced by progressive muscular

Odynets T. The psychophysiological status of the handball

Porokhnya V., Kravets O., Didenko A., Penev V. Model of brand value management as a process of strategic increase of enterprise value

Pozdnyakova O.L. Teacher’s Use of a Drawing Workshop as a Method of Art Therapy.

Zhadko K., Gorovyi D., Novozhylova M. Optimization of logistics business processes by perturbation methods.

Антоненко І. Соціальнокомунікаційні проєктні ініціативи для людей з інвалідністю телебачення та кіно-мистецтво

Антоненко І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта

Антоненко І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта

Антоненко І.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта

Бакурова А.В., Діденко А.В. Інформаційна прозорість фінансово-ринкового стану приватних закладів освіти

Бакурова А.В., Діденко А.В. Система забезпечення інформаційної прозорості вищої освіти в Україні

Баришок Т.В., Одіяка Л.В. Покращення якості життя при використанні засобів фізичної терапії з корекції зайвої ваги у жінок

Баришок Т.В., Пронін А.О. Фізична терапія після тотального ендопротезування кульшового суглобу

Бессараб А., Гиріна Т., Антоненко І., Зоська Я. Роль засобів масової комунікації в соціалізації людей з інвалідністю в Україні

Бессараб А.О., Зикун Н.І., Пономаренко Л.Г. Наратив як контентна основа міжнародних стратегічних комунікацій

Бредіхіна Ю.Л. Досвід вирощування, заготівлі та використання рослинного матеріалу

Бредіхіна Ю.Л. Туровцева Н.М. Кобець О.В. Ассортимент рослин

Волкова С.С. Використання міофасциального релізу для покращення працездатності стопи

Волкова С.С. Опанування здобувачами вищої освіти здоров’язюерігаючими технологіями засобами дисципліни «Загальна теорія здоров

Волкова С.С. Підготовка студентів до роботи з особами геронтологічного віку

Галієва О.М. Зміст програми щодо розвитку саморегуляції ситуативної тривожності майбутніх психологів

Головкова Л. С., Юхновська Ю. О._Комплексний аналіз та оцінка впливу чинників на формування та розвиток туристичної галузі України

Горшкова Г.В. Структура готовності майбутніх вчителів-логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ у професійній діяльно

Горшкова Г.В. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів у закладах вищої освіти України щодо застосування

Дергач М. А. Особливості розвитку теорії та практики використання театрального мистецтва

Деревянко Н.П. Проект гарденотерапії

Казаннікова О.В. Використання технології воркшопу у процесі практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної

Кетлер-Митницька Т.С., Сергєєв С.Г. Особливості рефлексії майбутніх психологів

Клочкова Ю.В. Особливості морального виховання дітей старшого дошкільного віку

Кобець О.В., Бредіхіна Ю.Л., Васильєва Т.М. Проектні пропозиції щодо будівництва скверу

Коллегаєв М.Ю., Бабешко М.С. Світовий досвід і перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні

Кравченко В.П.Особливості корекції затримки мовленнєвого розвитку у дітей раннього віку

Леощенко Д.І. Тип світогляду як критерій цивілізаційної приналежності

Лисенко Г. Створення творчої індивідуальності молодих живописців Запоріжжя

Лупінович С.М.,Марків В..М., Позднякова А.О. Використання виховного потенціалу казки у процесі успішної соціалізації дітей переселенців молодшого шкільного віку

Маврін В.В. Освітньо-соціалізаційна траєкторія дитини з особливими потребами в інтерпретаційних патернах педагогіки життєтворчості

Маврін В. В. Психологічні засади становлення дитини як суб‟єкта життєтворчості в освітньому просторі нової української школи

Марків В.М. Арнаут Г.М. Особливості використання засобів народної педагогіки у вихованні в молодих школярів любові та пошани до сім’ї

Марків В.М. Ігрові технології як засіб морального виховання учнів початкової школи

Марків В.М. Ігрові технології як засіб формування позитивної мотивації учіння молодих школярів

Марків В.М. Теорія розв’язання винахідницьких задач як засіб формування пізнавальних інтересів молодших школярів

Міхєєва Л.В. Еlements of visual identification in brand presentation

Міхеєва Л.В. Вплив символів тематичної візуальної мови на бренд

Міхєєва Л.В.Особливості візуалізації логотипів музичних колективів Незалежної України

Міхєєва Л.В. Прийоми створення логотипів

Мосаєв Ю.В. Становлення екологічної соціальної роботи в Україні

Мосаєв Ю.В. Доступна охорона здоров’я в україні теоретико-правові питання законодавчої термінології

Мосаєв Ю.В. Трансформація інститутів сучасного українського суспільства крізь призму сімнадцяти цілей сталого розвитку ООН

Кий О.Г. ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Колесник І.Ю. Сучасні парадигми свідомості у художніх образах дизайну архітектурного простору тадао андо

Нечипоренко В.В. Підготовка фахівців для корекційної роботи з аутичними дітьми дошкільного віку

Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. 694 с.

Павленко А.І. Роль і місце вчення про систематизацію у науковій педагогічній теорії

Павленко А.І. Роль і місце сучасного методу у методології педагогіки

Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти: проблеми, теорія, практика : збірник тез доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8 квітня 2020 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. 140 с.

Позднякова О.Л. Модель структури кадрового забезпечення виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу.

Позднякова-Кирбят’єва Е.Г., Мосаєв Ю.В. Гарденотерапевтичні локації як інноваційний фактор екологізації промислового міста

Прочан А.О. Структура каналів розподілу в туризмі

Сербіненко Н.В., Головань О.О., Олійник О.М. Менеджмент технологій формування конкурентних переваг імпортної продукції продуктового ритейлу

Сергата Н.С. Методика оцінювання студентив з навчальної дисципліни “Спортивний масаж і самомасаж”

Турубарова А.В. Психологічні аспекти організації навчання учнів з порушенням функцій ОРА

Турубарова А.В. Особливості самооцінки підлітків із церебральним паралічем

Фурман О.Ф. Лінгвометодичні засади реалізації принципів наступності й перспективності в засвоєнні понять фонетики

Червоненко К.С. ЗМІСТ ТА ФОРМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Червоненко К.С. Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників

Чкан А.С.,Маркова С.В.,Сербиненко Н.В. Лікувально-оздоровчий туризм в Україні

Юхновська Ю.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ

Яковлева-Носарь С.О., Бессонова В.П. Дендрофлора байрачного леса балки Генералка (зона рекреации г. Запорожье)