Mіжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція  «Педагогіка мистецтва для збереження і розвитку психічного і фізичного здоров’я та культурного зростання особистості впродовж життя»

Міжнародна науково-практична конференція

1-2 грудня 2023 року на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулась  міжнародна  міждисциплінарна  науково-практична конференція  «Педагогіка мистецтва для збереження і розвитку психічного і фізичного здоров’я та культурного зростання особистості впродовж життя». Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія виступила її співорганізатором.

Мета конференції – актуалізація міждисциплінарного підходу для вирішення проблеми збереження і розвитку психофізичного здоров’я та культурного зростання особистості в умовах цивілізаційних викликів засобами мистецтва.

В роботі конференції  взяли участь 178 учасників з 23 закладів України. З науковими доповідями  виступили  як науковці, так і практики. 

Викладачі та студенти Хортицької національної академії долучились до пленарної частини та роботи секційних засідань. Від академії учасників конференції привітали ректор, доктор педагогічних наук, професор Валентина Нечипоренко та проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, доктор соціологічних наук, професор Наталія Гордієнко.

На секції «Актуальні освітні технології збереження і розвитку здоров’я школярів початкових класів засобами мистецтва» з доповідями виступили Борисов Вячеслав, д. пед. н., професор, Лупінович Світлана, кан. пед. н., доцент, Лапшина Ірина, канд. пед. н., доцент, Соколовська Ірина, к. мед. н, доцент, Клочкова Юлія, викладач кафедри спеціальної освіти.

На секції «Особливості використання засобів мистецтва у процесі розвитку життєстійкості особистості» виступили  перший проректор Позднякова Олена, д. пед. н., доцент, Залевська Олена, к. мистецтвознавства, та Кудінова Маргарита, к. психол. н., доцент.

На секції «Людинотворча сутність мистецтва. Теоретичні і практичні аспекти педагогічної підготовки до її реалізації»» виступили Дергач Маргарита, д. пед. н, проф.,  Клопота Ольга, к. пед. н., доцент, Сташук Ольга к. пед. н. та Червоненко Катерина, к. пед. н.

На секції «Проблема самоефективності та стресостійкості викладачів та здобувачів музичної та хореографічної освіти в умовах  надзвичайних ситуацій» виступили Дерев’янко Наталія, к. пед. н., доцент, Корольова Людмила, к. пед. н., доцент, Сілявіна Юлія, к. пед. н. доцент.

Під час другої частини конференції «Дослідно-експериментальна робота молодих науковців та здобувачів вищої освіти з розробки та апробації творчих проектів розвитку особистості засобами мистецтва» виступили студенти Хортицької національної академії, а саме: Данильчук Василь, здобувач освіти спеціальності «Образотворче мистецтво, реставрація», Рябєва Олена, Саєнко Тетяна, Скаржинець Віолетта, Трохименко Надія, Храпач Катерина, Оласюк Юлія − магістри освітньої програми «Початкова освіта», Комісаренко Ксенія та Кирбят’єва Єлізавета − здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти програми «Психологія» та Шумілова Наталія, магістр.

Висловлюємо вдячність усім, хто долучився до роботи конференції. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!