Результати Вченої ради

Вчена рада

На початку нового 2023-2024 навчального року в Хортицькій національній академії відбулося засідання Вченої ради. Під час засідання підведені підсумки попереднього циклу річної роботи академії, здійснено управлінську рефлексію виконаних завдань, проаналізовано можливі недоліки й показники, які в недостатній мірі відповідають запланованому рівню закладу, окреслено стратегію подальшого розвитку академії з урахуванням викликів сьогодення. 

На засіданні були присутні голова Запорізької обласної ради Олена Жук та депутати від депутатської фракції політичної партії «Партія Володимира Буряка» в Запорізькій обласній раді. Пані Олена звернулась з вітальним словом до членів ради, подякувала науково-педагогічному колективу закладу за вагомі досягнення в минулому навчальному році та особисто ректорці академії Валентині Нечипоренко за створення безпечного освітнього середовища, комфортного психологічного мікроклімату для колег в умовах війни. Депутати, в свою чергу, запевнили колектив у всебічний підтримці закладу, побажали подальшого розвитку, миру, успішного вирішення наявних проблем, пов’язаних з відбудовою академії.

Засідання розпочалось із звіту ректорки, в якому були проаналізовані результати виконання річного плану роботи закладу. Крім того, вона наголосила,  що попри критичну ситуацію, яка склалася внаслідок російської агресії, академія  жодного дня не припиняла своєї роботи. Підтвердженням цього є: 

  • успіхи у національних та міжнародних рейтингах;
  • відкриття третього факультету;
  • отримання ліцензії для надання освітніх послуг за третім (освітньо-науковим) рівнем;
  • успішна вступна кампанія;
  • високі показники наукової активності;
  • розширення міжнародних зв’язків;
  • відкриття програми подвійного дипломування тощо.

Пані Валентина підкреслила, що все це – маркери правильності обраного колективом курсу на забезпечення якості освіти, наукових досліджень та невпинного поступального розвитку. 

Вона зазначила, що важливою складовою будь-якого закладу освіти є  окреслення векторів його роботи:  це впровадження освітньої, навчально-методичної, науково-дослідницької,  міжнародної, фінансово-господарської та волонтерської діяльності. 

Визначені завдання в режимі розвитку на наступний навчальний рік, які передбачають:

– модернізацію освітнього середовища та матеріально-технічної бази академії;

– розвиток реабілітаційних хабів на території закладу;

– створення та удосконалення безпечного простору;

– обладнання укриття;

– налагодження системи сповіщення та зв’язку;

– залучення коштів на розвиток та відбудову закладу шляхом участі у грантових програмах і проєктах;

– виконання критеріїв забезпечення якості вищої освіти;

– взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

Усі зазначені напрями діяльності академії детально висвітлено у плані роботи на 2023-2024 навчальний рік. 

 Під час засідання затверджена оновлена структурно-функціональна модель Хортицької національної академії, запланована участь у міжнародних виставках, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях на базі закладу.

Ректорка щиро подякувала кожному працівнику і працівниці, які в надзвичайно важких умовах продовжують самовіддано та професійно виконувати свою роботу на освітньому фронті. В підсумку вона зазначила: «Ворог захотів знищити стіни нашої академії, але йому ніколи не зламати наш дух! Разом щоденно наближаємо Перемогу, Мир і Процвітання незалежної, суверенної, нездоланної України!».