VI Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму»

Міжнародна науково-практична конференція

24-25 листопада 2022 року під егідою Міністерства освіти і науки України в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» відбулась VI Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники з більш ніж 13-ти закладів вищої освіти України, а також колеги з Польщі, Чехії, Словаччини.

За традицією, що скріплена угодою про співпрацю між закладами, Хортицька національна академія виступила партнером проведення конференції.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась ректор, доктор педагогічних наук, професор Валентина Нечипоренко, підкресливши беззаперечну актуальність і різноплановість конференції, що охопила фахову рефлексію та дискусію з системної модернізації вітчизняної практики навчання та розвитку нових форм партнерської взаємодії та реабілітації соціуму.

У межах конференції свою роботу провели 3 тематичні секції, на яких обговорювались проблеми реабілітації в системі економіки країни, міжнародних економічних відносин в умовах інклюзії, системи освіти для дітей з особливими освітніми потребами в сучасному вимірі, забезпечення якості освіти для дітей з особливими освітніми потребами, перспектив і можливостей розвитку та адаптації спеціальної вищої освіти, нормативно-правового забезпечення та стану правового регулювання соціальної роботи, формування особистості дітей та молоді з особливими потребами. 

Від академії у роботі секційних засідань взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри спеціальної освіти та психології (доктор педагогічних наук, доцент Позднякова О.Л., кандидат психологічних наук, доцент Турубарова А.В., кандидат психологічних наук Кудінова М.С., доктор філософії Горшкова Г.В. та Клочкова Ю.В.); кафедри соціальної роботи (доктор соціологічних наук, професор Гордієнко Н.М., кандидат психологічних наук Нечипоренко К.С., кандидат педагогічних наук Червоненко К.С.), кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (кандидат педагогічних наук, доцент Сілявіна Ю.С.), кафедри менеджменту та туризму (доктор економічних наук, доцент, Юхновська Ю.О. та Омельчак Г.В.). Конференція стала прекрасною нагодою для підвищення кваліфікації, обміну ідеями, досвідом, напрацюваннями та результатами наукових досліджень.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику на сайті kpdi.edu.ua та надіслані електронною поштою авторам.