IV Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри»

Міжнародна науково-практична конференція

Проблеми розвитку системи освіти в гірських регіонах обговорили на IV Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри», яка відбулася 22-23 листопада 2022 року в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Захід традиційно проводився під егідою Міністерства освіти і науки України.

У заході взяли участь науковці більш ніж 20-ти ЗВО України, а також кількох зарубіжних закладів освіти і науки. Цьогоріч Хортицька національна академія виступила співорганізатором проведення конференції. Це вже друга спільна конференція, організована в партнерстві з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

Від Хортицької національної академії з вітальним словом звернулась ректор, доктор педагогічних наук, професор Валентина Нечипоренко, підкресливши беззаперечну актуальність і різноплановість конференції, що охопила наукові розвідки у галузях освіти дітей та молоді в Україні, актуальні проблеми соціальної педагогіки і соціальної роботи, питання організації освітнього процесу в сучасних закладах дошкільної освіти, надання психологічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни.

Також привітали наукову спільноту і побажали плідної дискусії, що стане імпульсом подальшого розвитку пріоритетних для України галузей та впровадженню сучасних технологій у модернізацію систем освіти, проектор з наукової роботи та інноваційної діяльності, доктор соціологічних наук, професор Наталія Гордієнко і в.о. завідувача науковим відділом, кандидат психологічних наук Маргарита Кудінова.

Досвід організації моніторингових досліджень у процесі створення інклюзивного освітнього середовища Хортицької національної академії представила завідуюча кафедрою педагогіки та методик навчання, кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Лупінович. У доповіді було висвітлено напрями моніторингу інклюзивного середовища, складові впровадження інклюзивного навчання, модель готовності закладу до інклюзивного навчання, модель компетентного педагога закладу освіти з інклюзивним навчанням, модель інклюзивного уроку. Презентовані матеріали напрацьовані в ході реалізації науково-дослідної теми кафедри «Моделювання та практичне забезпечення розвитку складових професіоналізму педагогів закладів освіти з інклюзивною формою навчання» (державний реєстраційний номер: 0118U100315).

На дискусійних панелях обговорювались проблеми розвитку системи освіти в гірських регіонах України та зарубіжжя в епоху цифровізації, етнокультурного і виховного потенціалу освітнього середовища НУШ у регіоні Українських Карпат, організації освітнього процесу в сучасних закладах дошкільної освіти, соціокультурних трансформацій освітнього середовища гірського регіону в період воєнної агресії в Україні, психологічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни, а також актуальні проблеми соціальної педагогіки і соціальної роботи, професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах інтеграції до європейського освітнього простору.

Загалом робота конференції була схарактеризована учасниками як цікава, успішна і плідна. За результатами конференції прийнята спільна резолюція. Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику та в фаховому виданні з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат».