Науково-інноваційні здобутки ректора Хортицької національної академії Нечипоренко Валентини Василівни представлені в ювілейному виданні «Науковці України: 30 років досягнень, успіхів і визнання»

До 30-річчя незалежної України науковою спільнотою країни була підготовлена та видана книга «Науковці України: 30 років досягнень, успіхів і визнання». У передмові до ювілейного видання Президент Національної академії педагогічних наук України В. Г. Кремень зазначає, що «ювілей відродження нашої державності – це гарний привід відобразити полотно вагомих досягнень української науки, що складається з того цінного, що є внеском кожного науковця у загальну справу».

Колектив Хортицької національної академії пишається тим, що на цьому масштабному полотні наукових досягнень репрезентовані здобутки багаторічної науково-інноваційної діяльності ректора Хортицької національної академії, доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого вчителя України Нечипоренко Валентини Василівни. В ювілейному виданні висвітлено унікальний управлінський досвід Валентини Василівни щодо розробки та наукового обґрунтування системи інноваційного менеджменту в умовах закладу освіти реабілітаційного спрямування, який протягом 30-річного періоду розбудови системи освіти незалежної України акумулював вагомий науково-інноваційний потенціал для переведення закладу інтернатного типу в нову функціональну якість – комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

В ювілейному виданні представлено плідні здобутки науково-дослідної роботи Валентини Василівни, які налічують 214 наукових праць (11 монографій, 16 науково-методичних і навчально-методичних посібників, статті у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus (6 статей) та Web of Science (3 статті), 46 статей у наукових фахових виданнях України, численні тези у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій, статті у наукових збірниках та ін.). І звісно, у виданні висвітлена плідна науково-організаційна діяльність Валентини Василівни як керівника Української наукової школи педагогіки та психології життєтворчості, яка є зразком активного залучення талановитої молоді до інноваційної діяльності та взаємодії ректора з академічною спільнотою. 

Щиро вітаємо Валентину Василівну із заслуженим визнанням її винятково важливої ролі в розвитку корекційно-педагогічної науки й освітньо-реабілітаційної практики на всіх етапах розбудови системи освіти незалежної України. Бажаємо Вам, шановна Валентино Василівно, плідної управлінсько-інноваційної діяльності, нових науково-дослідних здобутків і продуктивної життєтворчості в усіх її аспектах: громадському, професійному, родинному та особистісному!