Підвищення кваліфікації викладачів

Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна задля розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання та підвищення ефективності освітнього процесу організувало безоплатне навчання за курсом «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», яке проходило з 04 по 18 жовтня 2021 року. Базовою тренінговою платформою навчального курсу був суб’єкт підвищенні кваліфікації – Академія цифрового розвитку.

Науково-педагогічні працівники факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи Хортицької національної академії пройшли навчання й отримали сертифікати про успішне завершення курсу.

Викладачі опрацювали додатки Google; засвоїли освітню програму підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників, виконавши понад 80% загального обсягу завдань курсу; отримали необхідний результат підсумкового тестування – понад 80% максимально можливої кількості балів; удосконалили професійну компетентність (цифровий компонент) в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS).

Вітаємо Леонтьєву Т.В. (кафедра спеціальної освіти та психології), Лупінович С.М., Шугай Я.М. (кафедра педагогіки та методик навчання), Руколянську Н.В., Сімічеву Ю.М., Фурман О.Ф. (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін), Червоненко К.С. (кафедра соціальної роботи) з успішним завершенням навчання!