Психологічна служба Хортицької національної академії щиро вітає вас з Всесвітнім днем психічного здоров’я!

Шановні колеги, студенти та учні!

Психологічна служба Хортицької національної академії щиро вітає вас з Всесвітнім днем психічного здоров’я!

Здоров’я вважається науковцями однією з базових ц нностей ХХІ століття. Психічне здоров’я пов’язане з емоційним благополуччям, переважанням позитивних особистісних рис та установок, гармонійним поєднанням внутрішньої свободи та відповідальності. 

Ознаками психічного здоров’я вважать такі особистісні характеристики, як: оптимізм; почуття гумору; доброзичливість; безпосередність (природність); впевненість у собі; здатність до саморегуляції та самоактуалізації; активність, ініціатива, захопленість справою; адаптивність; урівноваженість; зосередженість (відсутність метушливості); порядність (совісність); адекватна самооцінка та рівень домагань; відповідальність, почуття обов’язку; спроможність жити у внутрішній злагоді; незалежність; толерантність; самоконтроль.

До проявів психічного здоров’я також належать пізнавальні  характеристики, наприклад, висока швидкість мисленевих процесів, точність та тривалість запам’ятовування, адекватна орієнтація у часі та просторі, логічність і критичність мислення. 

Нарешті, психічно здорову особистість характеризують: прийняття себе та інших; почуття власної гідності та повага до інших, уміння звільнятися від образ; здатність до співробітництва; готовність підтримувати та допомагати, попереджати та мирно розв’язувати конфлікти. Те, що коротко можна назвати здатністю любити.

За даними науковців, на психічне здоров’я впливає чимало чинників, зокрема: спосіб життя (50%), навколишнє середовище (20%), генетичні особливості (20%) та медичні показники (10%). Разом з тим, важливішим чинником залишається сама особистість, її здатність до самопізнання та саморегуляції.

Отже, бажаємо кожного дня відкривати у собі нові джерела радості та натхнення, уваги та любові до своїх рідних та друзів, енергії для виконання обраної справи, свободи та мудрості для вибору власного шляху! Адже «щастя та здоров’я» – це не лише застільне побажання, а й щоденний вибір кожної людини! ☺

 

Список використаних джерел:

  1. Андрушко Я. Загальнопсихологічний дискурс проблеми психічного здоров’я особистості. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві / збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 року) / упор. Н. М. Бамбурак. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. С. 14–17.
  2. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана. Луцьк : РВВ Вежа Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. 430 с.