Спеціальна освіта

Бакалавр

Бастригіна В. М. Визначення особливостей звуковимови дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії

Бебік О. І. Особливості розвитку лексичної сторони мовлення у дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня

Будник О. Ю. Особливості прояву емпатії асистента вчителя закладу загальної середньої освіти

Бучко Ю. Д. Особливості створення сюжетного оповідання молодшими школярами з розладами аутистичного спектра

Дик А. Р. Особливості розвитку фонематичного сприйняття у дітей середнього дошкільного віку зі стертою формою дизартрії

Добровольська Т. О. Особливості розвитку діалогічного мовлення у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальним порушенням легкого ступеня

Домбровська П. О. Розвиток просторового гнозису дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня в процесі нейропсихологічних занять

Дудчик О. О. Особливості міжособистісних відносин в сім’ях, які виховують дітей з розладами аутистичного спектра

Дузенко К. А. Діагностика з виявлення дислексії у дітей молодшого шкільного віку із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення

Єрмоленко В. Ю. Особливості мислення дітей молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра

Журба А. В. Особливості звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичними порушеннями

Звєрєва А. І. Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного спектра

Зігалова П. В. Особливості батьківського ставлення до дітей з розладами аутичного спектра

Іванова О. С. Діагностика і корекція сенсорних гнозисів у дітей молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра

Івушкіна С. А. Особливості розвитку зв’язного діалогічного мовлення в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення

Каліновська А. М. Особливості праксичних функцій у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня

Котяш А. В. Діагностика дислексії у дітей молодшого шкільного віку

Кривошеєва К. Р. Особливості емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги

Крикливець В. Д. Особливості розвитку уваги у молодших дошкільників із порушеннями опорно-рухового апарату

Мармаза А. О. Розвиток мислення дітей старшого дошкільного віку із дислалією у процесі дидактичних ігор

Меншова М. О. Особливості сформованості мовленнєвої діяльності у дітей з розладами аутистичного спектра

Мирошниченко О. О. Розвиток пам’яті дітей старшого дошкільного віку із дислалією за допомогою мнемічних ігор

Набок О. Р. Особливості розвитку дрібної моторики у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії

Новік А. Є. Особливості розвитку зорової пам’яті у дітей молодшого шкільного віку з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності

Півторацька О. А. Особливості формування культурно-гігієнічних навичок у дітей з розладами аутистичного спектра засобами каністерапії

Рупчєва А. В. Особливості мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення

Саркісян А. О. Психологія регулювання комунікації у підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку

Семенчук А. І. Корекційно-логопедична робота при відкритій формі ринолалії

Сіпакова А. С. Особливості розвитку звуковимови в дітей дошкільного віку зі стертою формою дизартрії

Стеблюк А. О. Особливості мотиваційної готовності до навчання дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії

Стовбун А. О. Розвиток фонематичного сприймання дітей старшого дошкільного віку із дислалією у процесі нейропсихологічних занять

Супрун А. А. Особливості розвитку мислення в дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Тихенко А. В. Особливості мовленнєвої та немовленнєвої симптоматики при моторній алалії у дітей старшого дошкільного віку 

Ткаченко Л. А. Особливості розвитку комунікативних навичок у дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення II рівня

Шампурова Л. О. Особливості розвитку комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектра

Магістратура

Близнюк О. О. Корекційна робота з подолання дисграфії в дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку

Бондар П. М Корекція самооцінки дітей старшого шкільного віку з порушенням мовлення засобами психологічного тренінгу

Ворко Т. В. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору в умовах спеціального загальноосвітнього закладу

Вороніщева Н. С. Формування саморегуляції дошкільників з синдромом Дауна

Кіріллова А. О. Формування соціального інтелекту у підлітків з проявами психічного інфантилізму в умовах тренінгових занять

Козлова Н. Р. Формування лексичної сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку

Кравцова О. М. Формування пізнавальної діяльності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку засобами дидактичної

Кузьменко О. І. Розвиток пам’яті у дітей молодшого шкільного віку із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності

Кучеренко Б. П. Розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Оверченко Ю. С. Психологічна готовність майбутнього фахівця спеціальної освіти до корекційної роботи з аутичними дітьми

Щербак Г. Ю. Розвиток комунікативної складової мовлення у молодших школярів зі стертою формою дизартрії


Богуслав Л. А. Професійна підготовка майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти

Бондаренко І. С. Формування здатності до самореалізації у дошкільників з синдромом Дауна

Гребенюк О. О. Коригувально-розвивальні технології опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку

Дергач М. А. Формування емоційної компетентності в комунікації молодших школярів із розладами аутистичного спектра

Кригін В. К. Формування емоційного інтелекту підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку

Мозгіна В. В. Формування соціокультурної компетентності в учнів з порушенням слуху засобами образотворчого мистецтва

Новак Д. Г. Особливості корекції психомоторного розвитку аутичних дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання

Панченко В. Г. Формування уявлень про навколишній світ у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями

Семенчик Г. Є. Психолого-педагогічні особливості учіння дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра

Спиця Н. О. Формування конфліктологічної компетентності у асистента вчителя закладу загальної середньої освіти

Стельмакова Ю. І. Психогімнастика як засіб регуляції емоційних станів дитини дошкільного віку з синдромом Дауна

Таран Н. О. Формування комунікативних навичок у дітей з легкою розумовою відсталістю

Уварова А. С. Формування успішної особистості дитини молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку засобами арт-терапії

Чиколовець Ю. В. Соціально-психологічні особливості розвитку професійної свідомості корекційного педагога

Шеремет М. А. Особливості психологічного регулювання комунікації у підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку

Щербатюк А. Ю. Корекція самооцінки дітей середнього підліткового віку з порушеннями опорно-рухового апарату засобами рухової терапії