Психологія

Войтовицька М. О. Психолого-педагогічні умови розвитку лідерських якостей учнів підліткового віку

Герасько А. І. Особливості міжособистісних стосунків учнів середнього шкільного віку в умовах інклюзивного навчання

Данильченко М. В. Особливості функціонування пам’ті студентів у ситуації емоційної напруги

Діброва А. А. Психологічні особливості формування девіантної поведінки у підлітків під впливом складних життєвих обставин

Ісмоілова А. М. Психологічні особливості критичного мислення старшокласників, які займаються творчістю

Кропивна А. О. Типи сімейного виховання як чинник формування самоефективності підлітків

Кущ В. І. Розвиток комунікативних умінь у здобувачів вищої освіти соціономічних спеціальностей

Лісовець І. В. Розвиток творчих здібностей підлітків засобами арт-терапії

Махмудова В. В. Психологічні особливості впливу реклами на свідомість дівчат юнацького віку як споживачів

Науменко Є. Д. Розвиток довільної уваги молодших школярів засобами ігрового психотренінгу

Салоїд Е. Ю. Розвиток словесно-логічного мислення молодших школярів у процесі ігрової діяльності

Сторчеус Н. В. Профілактика віктимної поведінки студенток-психологів засобами психологічного тренінгу

Шукало А. В. Емоційне ставлення до навчання студентів гуманітарних спеціальностей в умовах карантинних обмежень