Початкова освіта – 2022

Магістратура

Анісімова Т.С.Особливості інтерактивного навчання на уроках української мови та літературного читання в початковій школі

Білоусова Я.Ю.Специфіка використання мобільних застосунків на уроках з іноземної мови у початковій школі

Васильчук С.В.Ігрові навчальні технології в системі вивчення дисциплін мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі

Головач М.Ю.Розвиток комунікативної та інформаційної компетентностей педагога початкових класів в умовах інформаційного суспільства

Довгань І.Г.Модель компетентнісного уроку як механізм управління адаптивним освітнім процесом

Кравченко Л.М.Формування ціннісного ставлення до навчання в учнів початкових класів з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі

Лисенко Г.В.Формування математичної компетентності в учнів початкових класів за допомогою LEGO технологій

Маринчак М.С.Навчання граматики англійської мови у початковій школі_ методи й стратегії

Мачковська А.В.Управління освітньою діяльністю учнів з порушенням слуху засобами спеціалізованого віртуального навчально-розвивального середовища

Мозгіна В.В.Інноваційні форми роботи з батьками дітей із особливими освітніми потребами

Немерюк Ю.В.Формування адаптивності молодших школярів засобами модельно-корекційної діяльності вчителя

Рязанцева О.І.Формування технологічної культури майбутнього вчителя як складова його педагогічної майстерності

Ульяшина С.О.Створення толерантного середовища в закладі освіти з інклюзивним навчанням

Хорунжа А.Л.Формування пізнавального інтересу учня на інтегрованих уроках в рамках концепції НУШ

Черкасова С.В.Творчо-розвивальні технології в системі навчання мовно-літературної освітньої галузі

Шевчишина Ю.С.Формування природничо-наукового світогляду в учнів початкових класів в умовах інтегрованого освітнього середовища

Юрченко О.С.Формування інклюзивної компетентності педагогів в закладах загальної середньої освіти