21 Квітня 2017        2855         Коментарі Вимкнено до Нормативне забезпечення

Нормативне забезпечення

Статут


Положення про ректорат

Положення про факультет

Положення про деканат

Положення про кафедру

Положення про навчальний відділ

Положення про загальноосвiтню школу-інтернат

Положення про центр раньої соціальної реабілітації

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про Вчену раду

Стратегія і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності

Положення про зразок та порядок виготовлення документів

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про Наглядову раду

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Положення про наукову бібліотеку

Положення про вибіркові дісципліни

Положення про стипендіальну комісію

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про критерії оцінювання знань студентів

Положення про переведення на індівідуальний графік навчання студентів денної форми навчання

Положення про практичну підготовку здобувачив вищої освіти

Положення про педагогічний коледж

Положення про заміщення вакантної посади директора педагогічного коледжу

Положення про гуртожиток

Правила призначення стипедій

Порядок формування рейтингу успішності студентів

Положення про навчальні видання

Положення про навчально-методичну раду

Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників

Положення про студентське самоврядування

Положення про академічну доброчесність

Положення про платні послуги

Положення про особові справи

Положення про відділ роботи з іноземними студентами ХНА