Організаційні збори щодо проходження діагностичної практики студентами другого курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія

Реабілітаційна психологія

Відповідно до робочого навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія 27 січня 2020 року відбулися організаційні збори щодо проходження діагностичної практики. Вступне слово мали завідувач кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології Турубарова Анастасія Володимирівна; завідувач навчальної практики Великжаніна Дар’я Василівна; керівники практики Лапа Віра Миколаївна та Галієва Ольга Михайлівна. В процесі організаційних зборів були обговорені питання про порядок проходження практики; техніку безпеки на робочому місці; особливостей підготовки обов’язкової документації: щоденника практики; звіту про проходження діагностичної практики тощо.

Під час проходження діагностичної практики студенти матимуть можливість оволодіти вмінням здійснювати розробку та впровадження програм психодіагностики, підбору діагностичного інструментарію, кількісної та якісної обробки даних.

Бажаємо майбутнім фахівцям із психології творчої наснаги у період проходження діагностичної практики!