Підготовка фахівців до інклюзивного навчання

Вища освіта в Україні

Заклади освіти Запорізької області потребують фахових спеціалістів для розбудови інклюзивного освітнього середовища. В Хортицькій національній академії теоретичні знання та практичні навички з корекційної педагогіки отримували майбутні вчителі-логопеди. З 2019 року така можливість з’явилась й у здобувачів освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта. У освітній програмі передбачені навчальні дисципліни, які підсилюють корекційну складову цієї освітньої програми.

17 грудня 2019 року відбулись відкриті майстер-класи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності Початкова освіта.

Моренко Ольги з теми «Lego-технологія: чарівні цеглинки успіху» та Сінченко Ольги з теми «Настільні ігри як засіб розвитку когнітивної сфери учнів загальноосвітніх та інклюзивних класів». Ці заходи відбулись в рамках науково-педагогічної (дефектологічної) практики.
Здобувачі освіти відпрацьовували зі студентами спеціальностей 016 Спеціальна освіта та 013 Початкова освіта практичні навички, які необхідні майбутнім вчителям-логопедам та вчителям початкових класів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Магістри показали ґрунтовну підготовку, високий рівень викладацької майстерності, креативність.