Продовжується набір рукописів у наукове видання

Науковий журнал Хортицька національна академія

Увага!
Продовжується набір рукописів у наукове видання
«Науковий журнал Хортицької національної академії.
Scientific Journal of Khortytsia National Academy»
(Серія: Педагогіка. Соціальна робота)

Науковий журнал заснований в 2019 році (Серія КВ № 24104-13944Р) і готується до реєстрації як фаховий журнал, в якому можуть публікуватися результати наукових досліджень для отримання ступенів кандидата, доктора наук.
Журнал має міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN. Кожному випуску журналу та розміщеним у ньому статтям, присвоюється ідентифікатор DOI.
До друку приймаються рукописи, які відповідають тематиці журналу та вимогам до оформлення наукових статей.

Розділи журналу:

1. Освітні, педагогічні науки.
2. Дошкільна освіта.
3. Початкова освіта.
4. Середня освіта.
5. Професійна освіта.
6. Спеціальна освіта.
7. Соціальна робота.

Вимоги до оформлення та подання рукописів