VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму»

21 травня 2024 року науково-педагогічні працівники Хортицької національної академії взяли участь у роботі VІIІ Міжнародної  науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (м. Кам’янець-Подільський). Хортицька національна академія є співорганізатором конференції.

Мета конференції: пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

На пленарній частині конференції з вітальним словом та науковою доповіддю на тему «Предиктори трансформації поведінки здобувачів вищої освіти під час війни» виступила Наталія ГОРДІЄНКО – проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, доктор соціологічних наук, професор. 

До роботи конференції також залучилися декан факультету спеціальної освіти та соціально-гуманітарних наук Анастасія ТУРУБАРОВА, доцент Маргарита КУДІНОВА, доцент Олексій ЧЕРЕДНІЧЕНКО. 

У роботі секційного засідання «Освіта і гуманітарні науки в умовах інклюзії і соціальної реабілітації» взяли участь доцент кафедри психології та соціальної роботи, к.психол.н., доцент Маргарита КУДІНОВА та здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Практична психологія» 4 курсу Анна ЄРЕМЕНКО з доповіддю на тему «Психоемоційний стан дітей-біженців: теоретичний аналіз проблеми».

Щиро дякуємо організаторам конференції за плідну наукову дискусію та теплу атмосферу заходу! Сподіваємось на подальшу співпрацю з питань інклюзивної освіти та реабілітації соціуму!