Російсько-український збройний конфлікт у контексті цивілізаційного протистояння

Понад два роки збройне протистояння між Україною та Росією знаходиться в центрі уваги світової спільноти, залишаючись без перебільшення найболючішою проблемою сьогодення. Нагальна необхідність вирішення зазначеної проблеми вимагає застосування різних підходів для повного розуміння її причин. Одним з можливих перспективних варіантів у такому контексті є використання потенціалу “цивілізаційної концепції” суспільного розвитку. 

29.03.2024 року кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін та мовної підготовки за участю студентської наукової спільноти було проведено захід у вигляді семінару на тему “Російсько-український збройний конфлікт в контексті цивілізаційного протистояння” з метою розібратися у причинах зазначеного конфлікту, виходячи за межі локального протистояння двох держав. Модератор – кандидат філософських наук Леощенко Д.І.

У ході обговорення основної теми було розглянуто питання щодо змістовності концепції “зіткнення цивілізацій” і проблеми цивілізаційної ідентичності та цивілізаційного вибору України.

Учасники заходу дійшли висновку, що російсько-український збройний конфлікт є одним із проявів загострення традиційного протистояння цивілізацій східного і західного типів. Подолання зазначеного протистояння робить нагальною необхідність пошуку шляхів співіснування різних цивілізацій на підставі глибокого розуміння і взаємоповаги їх фундаментальних світоглядних основ.