26 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ ВІДБУЛИСЬ ПЛЕНАРНЕ ТА СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦIЇ «СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ОСВІТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОГО ЧАСУ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Міжнародна науково-практична конференція

26 жовтня 2023 року комунальним закладом вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради було організовано та проведено  Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегічні орієнтири освіти та реабілітації в умовах воєнного стану та повоєнного часу: проблеми, рішення, перспективи».

Захід спрямований  на подальшу розбудову аналітико-комунікаційної платформи задля інноваційного розвитку українського суспільства, зокрема, на залучення провідних вчених  нашої країни та зарубіжних партнерів до предметного, ґрунтовного обговорення перспектив розвитку освіти і реабілітації в умовах воєнного стану та повоєнного часу, до наукової рефлексії суспільного значення інноваційних практик стратегічного розвитку, наявних та перспективних результатів у вимірах українського соціуму, сприяння збереженню загальнолюдських цінностей.

Осмисленню специфіки стратегічних орієнтирів освіти та реабілітації у різних професійно-зорієнтованих контекстах сприяло обговорення сутності, змісту, напрямів і форм діяльності фахівців з урахуванням наукових досліджень і сучасного практичного досвіду у галузях спеціальної педагогіки та психології, фізичної терапії й ерготерапії, початкової освіти, соціальної роботи та соціальної педагогіки, мистецтва, дизайну, соціально-гуманітарних наук, менеджменту та туризму.

У роботі конференції взяли участь  академіки НАПН України Шевцов Андрій Гаррієвич, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, голова Наглядової ради Хортицької національної академії, Топузов Олег Михайлович, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України, Засенко В’ячеслав Васильович дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, радник директора Інституту спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України, Панок Віталій Григорович член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології та спеціальної освіти НАПН України. 

В результаті плідної співпраці із партнерами у межах організації та проведення конференції цьогоріч долучились до обговорення означеної проблеми  близько 800 осіб.

Партнерами проведення конференції виступили: Міжнародна академія прикладних наук в Ломжі (Республіка Польща); Вища школа бізнесу (Республіка Польща); Економічний університет – Варна (Республіка Болгарія);  Університет Манітоби (Канада),  Університет Масаріка (Чеська республіка), Державний університет Акакія Церетеллі (Грузія),  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Херсонський державний університет; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»; Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка; Академія праці, соціальних відносин і туризму; Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти; Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Учасники конференції представляли 145 закладів  з України та зарубіжжя. Із них 75 закладів вищої освіти,  7 закладів  фахової передвищої освіти, 42 заклади середньої освіти, 11 закладів дошкільної освіти, 2 інклюзивно-ресурсних центра та 8 закладів позашкільної освіти. закладів освіти і наукових установ.

За результатами дискусійних обговорень представлених доповідей учасники конференції пропонують:

  1. Схвалити концептуальні ідеї та положення, розкриті у доповідях учасників на пленарному та секційних засіданнях, відзначити їх наукову актуальність і практичну спрямованість. Зокрема, позитивно оцінити обґрунтовані учасниками ідеї і пропозиції щодо розвитку освіти та реабілітації в умовах воєнного стану, зокрема, організації реабілітаційних хабів і глобально-освітніх проєктів, пов’язаних з міжнародною мобільністю й активними контактами між різними країнами та регіонами.
  2. Продовжити науково-дослідну роботу з пошуку стратегічних орієнтирів розвитку освіти та реабілітації під час воєнного стану та повоєнні часи. Подальшого фахово-експертного аналізу і практичного впровадження заслуговують представлені пропозиції щодо подолання актуальних проблем, зокрема: проблема відновлення життєвого потенціалу у дітей та дорослих, що постраждали під час воєнних дій в Україні; проблема психологічної підтримки потерпілих від бойових дій батьків дітей з інвалідністю; проблема психологічної допомоги населенню в умовах війни; проблема освіти осіб з особливими потребами в умовах миру і війни; проблема управління процесом функціонування виховної системи навчально-реабілітаційного закладу в умовах війни; проблема впливу військового стану на трансформацію соціальної роботи в Україні; проблема змісту соціально-педагогічної роботи під час навчання у закладі освіти в умовах воєнних дій тощо. Затребуваністю також відрізняються пошукові напрями щодо шляхів залучення стейкхолдерів до відновлення ландшафтного благоустрою міст України у післявоєнний час, а також для європейської аудиторії створення засобами мистецтва та дизайну образу нового українця. 

Продовжити створення комплексної екосистеми психологічної допомоги українцям у воєнний та повоєнний періоди, яка буде відповідати завданням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої О. Зеленською. Поширити розроблену екосистему, зокрема, в структурних підрозділах Хортицької національної академії, закладах-партнерах, структурах, що надають практичну допомогу населенню України із запобігання та подолання наслідків ПТСР тощо. 

  1. Продовжити співробітництво закладів вищої освіти України із зарубіжними партнерами в галузях освіти та реабілітації з метою встановлення та розвитку міжнародних контактів з однодумцями. Ця науково-комунікаційна місія закладів вищої освіти спрямована на інтеграцію вітчизняних вчених у глобальний простір актуальних досліджень і суспільно значущих інновацій, є важливим напрямом розвитку партнерських відносин України з іншими європейськими державами в ХХІ – в період стрімкого зростання ролі освіти і науки, як основних чинників кумуляції інноваційного потенціалу нації.
  1. Підготувати і розмістити на офіційному сайті Хортицької національної академії у вільному доступі електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, до якого будуть включені актуальні та змістовні доповіді, представлені учасниками на пленарному і секційних засіданнях. За результатами апробації наукових робіт, що здійснювалася у вигляді доповідей, рекомендувати доопрацювати та опублікувати у фахових наукових виданнях найбільш ґрунтовні та актуальні наукові дослідження.
  2. У зв’язку зі значним інтересом науково-освітянської спільноти до порушеної у рамках конференції проблематики (про що свідчить кількість учасників заходу) рекомендувати проведення на базі Хортицької національної академії протягом 2023-2024 н.р. всеукраїнських та регіональних конференцій, присвячених вирішенню проблемних питань за окремими тематичними напрямами конференції, а саме: «Спеціальна освіта: проблеми, перспективи, інновації»; «Сучасна психологія: практика інноваційного пошуку»; «Актуальні проблеми фізичної терапії, ерготерапії та формування здорового способу життя осіб різного віку»; «Шляхи розвитку професіоналізму майбутніх учителів початкових класів в умовах Нової української школи»; «Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи»; «Вітчизняні і зарубіжні тенденції розвитку мистецтва та дизайну»; «Теоретико-прикладні аспекти досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук»; «Проблеми та актуальні завдання розвитку менеджменту та туризму в сучасних умовах».

Щиро дякую шановним науковцям, педагогам-практикам, колегам за високий рівень організації і проведення конференції, за змістовні доповіді, позитивний конструктивний діалог щодо розбудови освіти в реаліях сьогодення та повоєнного часу!