Oнлайн-засідання кафедр Хортицької національної академії

Oнлайн-засідання кафедр Хортицької національної академії

Впродовж листопада 2022 року відбулись розширені онлайн-засідання кафедр Хортицької національної академії за участі ректора Нечипоренко В.В.,  першого проректора Позднякової О.Л., проректора з наукової роботи та інноваційної діяльності Гордієнко Н.М., декана факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи Антоненко І.Ю., декана факультету мистецтва та дизайну Корнелюка Б.В. та в.о. завідувача науково-методичним відділом Кудінової М.С.

На порядок денний було винесено низку важливих питань, а саме: звітування науково-педагогічними працівниками про виконання індивідуальних планів з наукової роботи та умов контракту за 2021-2022 н.р.; звітування про хід та результати реалізації науково-дослідних тем кафедр, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації; звітування про виконання плану кафедральних видань, поданого до редакційно-поліграфічного відділу Хортицької національної  академії; обговорення плану проведення кафедрами конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів у 2023 р.

Ректор Хортицької національної академії Нечипоренко В.В.  подякувала колективам кафедр за самовіддану працю та професіоналізм. Валентина Василівна  відзначила, що незважаючи на виклики пандемії COVID-19, військовий стан та енергетичну кризу в країні науково-педагогічні працівники здійснюють освітній процес, підвищують кваліфікацію, тримають достатній рівень публікаційної активності та демонструють високі показники науково-дослідної роботи.

Проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Н.М. Гордієнко відзначила високий рівень роботи колективу щодо проведення Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції  України у міжнародний науково-інноваційний простір» та підготовки здобувачів освіти Хортицької національної академії до участі у конференції. Наталія Миколаївна звернулась з пропозицією до завідувачів та членів  кафедр запланувати у  2023 р. проведення конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

На кафедральних засіданнях було визначено досягнення з наукової роботи, розглянуто ключові проблемні питання та визначено стратегічні напрями перспективного розвитку. Працюємо та впевнено крокуємо до Перемоги!