ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Саме з такого актуального в умовах сьогодення напрямку досліджень була проведена 29 листопада 2022 року Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція за ініціативою Харківської гуманітарно-педагогічної академії, з якою ХНА підтримує наукові довготривалі і плідні партнерські зв’язки з багатьох напрямів. 

На пленарному засіданні конференції, що об’єднала он-лайн біля 100 викладачів і здобувачів освіти із 28 закладів освіти України, було представлено доповідь завідувача кафедри соціальної роботи ХНА, професора А. І. Павленка на тему «Інноваційний вплив розвитку інформаційних технологій і процесів на сучасний зміст загальної освіти». Проблема адаптації студентів-першокурсників до навчання у закладі вищої освіти була розглянута на секційних засіданнях у спільному виступі доцента кафедри соціальної роботи К. С. Червоненко та студентки 4 курсу спеціальності 231 Соціальна робота Марії Федусенко. Виступи імпровізованої «наукової команди» від Хортицької національної академії викликали зацікавлене обговорення і підтримку.