Розбудова української державності: уроки минулого та реалії сьогодення

Розбудова української державності

«Нація без державності є покалічений людський колективний організм… Адже, як і у всякої індивідуальної істоти на землі найперша потреба – це зберегти своє життя, забезпечити його розвиток, передати спадщину в наступні покоління, так і для кожної нації власна держава є найкращим засобом збереження життя і розвитку…»

Володимир Винниченко

Розбудова української державності: уроки минулого та реалії сьогодення

За такою назвою 18 листопада 2022 року, у межах плану заходів до Дня Української Державності, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін організувала проведення круглого столу із залученням представників студентського наукового гуртка.

Цікавими були дослідження членів студентського наукового гуртка за темами «Козацтво – носій демократичної традиції в українському суспільстві» та ««Апокрисис» Христофора Філалета: розвиток демократичних ідей у полемічній літературі XVI – XVIІ ст.». Жваве обговорення викликав ретроспективний аналіз теоретико-політичних передумов розвитку демократичних традицій української державності.

Застосовуючи методику історичного дослідження та спираючись на соціально-філософський аналіз, учасники круглого столу дійшли згоди, що:

Демократична тенденція розвитку традиційно притаманна українському суспільству, яке завжди посідало провідне місце у питаннях теоретичної розробки та практичної реалізації демократичних засад.

Висвітлення зазначеного у п. 1 є питанням непересічної важливості і тому не повинно обмежуватись тільки форматом популяризації в рамках просвітницьких заходів, а займати чільне місце в освітньому процесі навчальних закладів України.