ХХІІ Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання»

«Харківські соціологічні читання»

3-4 листопада 2022 колектив Хортицької національної академії взяв участь у роботі ХХІІ Міжнародної наукової конференції «Харківські соціологічні читання», яка присвячена пам’яті засновниці Харківської соціологічної школи, фундаторки вітчизняної соціологічної науки та освіти, професорки Олени Олександрівни Якуби.

Життєве та наукове кредо Олени Якуби – боротьба за відстоювання істини, за реалізацію головного завдання соціології – вивчення реальних соціальних процесів задля поліпшення життя суспільства. Особливого значення наукові та етичні імперативи Олени Якуби набувають в умовах реалій сучасної України, її боротьби з російськими агресорами.

Саме ці імперативи стали наріжним каменем тематики цьогорічних «Харківських соціологічних читань»: «Соціологія на війні: місія та соціальна відповідальність науки».

У межах конференції свою роботу провели 5 тематичних секцій, 3 круглих столи і дискусійна панель. Обмін ідеями, досвідом, напрацюваннями, результатами наукових досліджень на конференції – це прекрасна нагода для підвищення власної кваліфікації в колі друзів, однодумців, професіоналів і науковців.

Проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, доктор соціологічних наук, професор Гордієнко Наталія Миколаївна виступила на секції «Війна як об’єкт теоретичних розвідок соціології» з доповіддю «Архетипи Хортиці як соціальна сила в контексті російсько-української війни», в якій наголосила, що у кризовий для країни період актуалізується проблема ідентифікації, набуває більшого значення пошук того колективного ідентенту, який може бути опорою духовної стійкості народу. Наталія Миколаївна підкреслила, що основи життєстійкості в період кризи людина шукає у своєму соціальному корінні, в першоосновах, виразом яких є архетипи. Одним із варіантів опредметнення архетипу є його локалізація у певній місцевості. Для Запоріжжя – сучасного індустріального урбанізованого соціуму – сакральним символом ідентичності є Хортиця, як прадавній архетип українського етносу, цілком відповідає концепції послідовника Дюрана сучасного французького соціолога Мішеля Маффесолі, згідно якої у пору постмодернізму відтворюються архаїчні, традиціоналістські цінності та символи.

Кудінова М. С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та психології в рамках роботи секції презентувала календар «Архетипи Хортиці», який виготовлено колективом Хортицької національної академії в партнерстві з Науковою школою Архетипіки. Демонстрація календаря стала наочним доповненням доповіді Гордієнко Н. М.

Висловлюємо вдячність Соціологічній асоціації України, факультету соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктору соціологічних наук, професору, академіку Національної академії наук України Бакірову В. С., доктору соціологічних наук, професору Сокурянській Л. Г. та керівнику секції «Війна як об’єкт теоретичних розвідок соціології», доктору соціологічних наук, професору Афоніну Е. А. за надану можливість взяти участь у конференції!

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з представниками вітчизняної соціологічної спільноти!