12 ТРАВНЯ 2022 РОКУ ВІДБУЛИСЬ ПЛЕНАРНЕ ТА СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ІІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦIЇ СТУДЕНТIВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ОСВІТНІ І КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР»

Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2022 року  комунальним закладом вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради було організовано та проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір», 

Цей захід був спрямований на подальшу розбудову аналітико-комунікаційної платформи для інноваційного розвитку українського суспільства, зокрема, на залучення студентів і молодих вчених до предметного, ґрунтовного обговорення актуальності освітніх і культурно-мистецьких практик у структурі життєтворчої активності особистості, до наукової рефлексії суспільного значення зазначених практик, їх наявних та перспективних результатів у вимірах українського соціуму; збереження загальнолюдських цінностей.

У роботі конференції взяли участь 350 осіб, зокрема, студенти і молоді вчені з різних регіонів України та зарубіжних країн: Болгарії,  Молдови, Польщі, Португалії, Сполучених Штатів Америки, Франції та Швейцарії. Учасники конференції представляли 48 закладів освіти і наукових установ. Детально із доповідями учасників можна ознайомитись на сайті конференції – https://sites.google.com/view/confhna2022/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0?authuser=0 .

За результатами дискусійних обговорень представлених доповідей учасники конференції запропонували:

  1. Схвалити концептуальні ідеї та положення, розкриті у доповідях учасників на пленарному та секційних засіданнях, відзначити їх наукову актуальність і практичну спрямованість. Зокрема, позитивно оцінити обґрунтовані учасниками ідеї і пропозиції щодо збереження інноваційного потенціалу освітніх і культурно-мистецьких практик різних груп населення в умовах воєнного стану, які фактично ставлять на паузу більшість культурно-масових заходів і глобально-освітніх проєктів, пов’язаних з міжнародною мобільністю й активними контактами між різними країнами та регіонами. 
  2. Продовжити науково-дослідну роботу з вивчення та практичного розв’язання актуальних проблем освітньої і культурно-мистецької практики в контексті інтеграції України у європейський науково-інноваційний простір. Подальшого фахово-експертного аналізу і практичного впровадження заслуговують представлені креативними студентами і молодими вченими пропозиції щодо подолання актуальних проблем, які раніше були периферійними для науково-професійного дискурсу, зокрема: проблема відновлення життєвого потенціалу у дітей та дорослих, що постраждали під час воєнних дій в Україні; проблема психологічної підтримки потерпілих від бойових дій батьків дітей з інвалідністю; проблема психологічної допомоги населенню в умовах війни; проблема освіти осіб з особливими потребами в умовах миру і війни; проблема управління процесом функціонування виховної системи навчально-реабілітаційного закладу в умовах війни; проблема впливу військового стану на трансформацію соціальної роботи в Україні; проблема змісту соціально-педагогічної роботи під час навчання у закладі освіти в умовах воєнних дій тощо.
  3. Продовжити співробітництво закладів вищої освіти України із зарубіжними партнерами в галузях освіти, культури і мистецтва з метою встановлення та розвитку міжнародних контактів студентів і молодих вчених з їхніми однодумцями, які у соціокультурних умовах інших країн також здобувають професійну підготовку, проводять перші наукові дослідження, реалізують свій творчий потенціал у культурно-мистецькій сфері. Ця науково-комунікаційна місія закладів вищої освіти спрямована на інтеграцію студентів і молодих вчених у глобальний простір актуальних досліджень і суспільно значущих інновацій, є важливим напрямом розвитку партнерських відносин України з іншими європейськими державами в ХХІ – в період стрімкого зростання ролі освіти і науки, як основних чинників кумуляції інноваційного потенціалу нації.
  4. Підготувати і розмістити на офіційному сайті Хортицької національної академії у вільному доступі електронний збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, до якого будуть включені актуальні та змістовні доповіді, представлені учасниками на пленарному і секційних засіданнях.
  5. Підготувати та провести на базі Хортицької національної академії в травні 2023 р. до Дня науки в Україні наступну, ІV Міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір». Передбачити у програмі можливість використання інноваційних форм презентації учасниками конференції з України та зарубіжних країн сучасних зразків освітньої і культурно-мистецької практики та власного досвіду відкриття, освоєння та дослідження творчою особистістю соціокультурного простору (воркшопи, форум-театри, арт-інсталяції, коворкінги, дискусійні платформи, бібліомікси, методичні брифінги та ін.), розбудови Української науки та практики у післявоєнні роки.