Пам’яті Єрмакова Івана Гнатовича

Єрмаков Іван Гнатович

Сьогодні, 8 квітня 2022 року минає перша річниця з дня смерті  нашого наукового керівника, Єрмакова Івана Гнатовича, організатора експериментально-інноваційної роботи в Хортицькій національній академії, автора багатьох наукових та  науково-методичних  праць.

Він завжди був взірцем життєтворчої особистості, патріотом України і суб’єктом соціальної творчості, самовідданим і невтомним діячем на ниві експериментальної педагогіки, ініціатором і керівником фундаментальних наукових досліджень, автором багатьох наукових праць, які стали теоретико-методологічним підґрунтям інноваційного розвитку системи освіти України.

Українська наукова школа педагогіки і психології життєтворчості, що сформувалася на базі закладу протягом 26-річного періоду, продовжуватиме реалізацію довгострокової науково-дослідної програми, яка багато років була стрижнем плідного партнерства з Єрмаковим І. Г. і важливим чинником спрямування вітчизняної освіти на забезпечення її життєтворчої місії – становлення кожної дитини як творця та проектувальника власного життя.