Оновлені умови вступу до Хортицької національної академії у 2022 році

Вища освіта в Україні

Для вступу на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти) на спеціальності 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта, 022 Дизайн ОП «Медіадизайн», 022 Дизайн ОП «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», 206 Садово-паркове господарство, 231 Соціальна робота та 242 Туризм: на БЮДЖЕТ – Національний мультипредметний тест + Мотиваційний лист; на КОНТРАКТ – Мотиваційний лист

Для спеціальностей 017 Фізична культура та спорт, 022 Дизайн ОП «Графічний дизайн», 022 Дизайн ОП «Дизайн одягу» та 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація: на БЮДЖЕТ – творчий конкурс, на КОНТРАКТ – творчий конкурс.

Для спеціальностей 053 Психологія, 073 Менеджмент, 227 Фізична терапія, ерготерапія: на БЮДЖЕТ – Національний мультипредметний тест, на КОНТРАКТ – Національний мультипредметний тест.

Для вступу на основі диплому Молодшого спеціаліста – два здані ЗНО 2019-2021 років або Національний мультипредметний тест 2022 року.

Для вступу до МАГІСТРАТУРИ за спеціальностями 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 231 Соціальна робота та 242 Туризм: на БЮДЖЕТ – Фаховий іспит у ХНА, на КОНТРАКТ – Мотиваційний лист.

Для спеціальності 053 Психологія: БЮДЖЕТ – Магістерський тест навчальної компетентності + Фаховий іспит у ХНА; КОНТРАКТ – Магістерський тест навчальної компетентності + Фаховий іспит у ХНА.

Для спеціальності 073 Менеджмент: БЮДЖЕТ – Магістерський тест навчальної компетентності + Фаховий іспит у ХНА; КОНТРАКТ – Магістерський тест навчальної компетентності + Фаховий іспит у ХНА.