Студенти і науково-педагогічні працівники Хортицької національної академії взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Етнодизайн: теорія та практика в сучасному освітньому просторі»

Етнодизайн

16–17 лютого 2022 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнодизайн: теорія та практика в сучасному освітньому просторі», у підготовці та проведенні якої Хортицька національна академія була офіційним співорганізатором і партнером. На пленарній частині конференції виступили ректор Хортицької національної академії, доктор педагогічних наук, професор Нечипоренко В. В. і проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, доктор соціологічних наук, професор Гордієнко Н. М. 

Відзначивши актуальність проблематики конференції в контексті сучасних пріоритетів інноваційного розвитку системи освіти України, Валентина Василівна наголосила, що нині саме етнодизайн стає своєрідною «візитівкою» кожної країни, репрезентуючи та візуалізуючи її національну самобутність і культурну ідентичність. Тож ініціювання і проведення колективом Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка Всеукраїнської науково-практичної конференції є свідченням зростання уваги освітян до зазначених тенденцій, науково-фахове обговорення яких є необхідною передумовою експертного оцінювання успішно апробованих зразків етнодизайну та їх поширення у культурно-мистецькій практиці. Нечипоренко В. В. запевнила організаторів конференції, що науково-педагогічний колектив  Хортицької національної академії готовий і надалі розвивати плідну співпрацю з Житомирським державним університетом імені Івана Франка в рамках укладеного Меморандуму про співпрацю та взаємодію між закладами вищої освіти.

Наталія Миколаївна зазначила, що високий науково-організаційний рівень підготовки та проведення Всеукраїнської конференції сприятиме її визнанню фаховою  спільнотою як провідного аналітично-дискусійного майданчика, покликаного спрямувати інноваційний потенціал етнодизайну на подальше плекання  культури і мистецтва в Україні, а також запросила учасників конференції продовжити науково-фахові дискусії на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики у контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір», що відбудеться 12–13 травня 2022 року на базі Хортицької національної академії.

На секційних засіданнях і майстер-класах Всеукраїнської конференції науково-педагогічні працівники і студенти Хортицької національної академії успішно презентували здобутки власної науково-дослідної роботи з актуальних проблем освіти, культури і мистецтва в Україні, розвитку етнодизайну та можливостей примноження його інноваційного потенціалу в сучасному соціокультурному та освітньому просторі.