УВАГА, КОНКУРС!

Абітурієнту

ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
ОГОЛОШУЄ ІІІ ЩОРІЧНИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС
НА КРАЩУ УЧНІВСЬКУ ТА СТУДЕНТСЬКУ НАУКОВУ РОБОТУ
ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ / СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
«ЗМІНИМО СВІТ НА КРАЩЕ»

На Конкурс учнями закладів освіти, студентами Хортицької національної академії а також студентами ХНА у співдружності з учнями закладів освіти, подаються самостійно підготовлені дослідницькі роботи (не більше 2-х авторів) з актуальних соціальних проблем, які мають наукове або прикладне значення та апробовані у вигляді соціальних проєктів, есе або соціальної реклами. Всі роботи виконуються українською мовою.

  • Вимоги до оформлення конкурсних соціальних проєктів

Учнівські та студентські  проекти, присвячені вирішенню актуальних соціальних проблем різного рівня. Обсяг – до 10 сторінок тексту ( А4, шрифт Times New Roman,  інтервал – 1,5, кегль – 14, всі поля – по 2 см).

Структура проєкту: 1) титульна сторінка; 2) зміст проєкту; 3) вступ (актуальність проєкту, мета і завдання, бенефіціари, ресурси, етапи, рівень реалізованості, очікувані результати); 4) методи і технології проєкту; 5) список використаних джерел; 6) додатки (за потреби).

Критерії оцінювання проєктів: самостійність, інноваційність, актуальність, чіткість і доступність викладу, реалістичність.

  • Вимоги до оформлення конкурсного есею соціальної спрямованості

Есе-обґрунтування, есе-опис з актуальних соціальних проблем та визначення шляхів їх вирішення, обсяг – до 3 сторінок тексту, одна з них – титульна ( А4, шрифт Times New Roman,  інтервал – 1,5, кегль – 14, всі поля – по 2 см).

  • Вимоги до оформлення конкурсної соціальної реклами

Зразки соціальної реклами, розробленої учнями та студентами, спрямовані на попередження або  подолання негативних явищ у суспільстві. Форма соціальної реклами – друкована, фото, відео (до двох хвилин.).

Критерії оцінювання: креативність, актуальність, інноваційність, значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, глибина.

На Конкурс також приймаються студентські наукові роботи, присвячені соціальній тематиці, які висвітлюють результати самостійних наукових пошуків молоді (за окремими вимогами, що є на кафедрі).  

Термін подання конкурсних робіт на кафедру в електронному або роздрукованому вигляді (E-mail: kafedrasocial20@gmail.com або а.317 головного корпусу ХНА) – до 20 квітня 2022 року.  Контактний телефон 050-976-01-81. Переможці конкурсу будуть відзначені і рекомендовані до участі у Всеукраїнському конкурсі.

Візитівкою-емблемою конкурсу вже стала соціальна друкована реклама «Молодь обирає інтелект!» (авторами є переможці І конкурсу у 2020 році: Кристина Сафронова, спеціальність «Соціальна робота», Діана Алієва, спеціальність «Дизайн графічний», Хортицька національна академія). Адже сучасне життя вимагає від молоді розвитку конкурентно спроможного «множинного інтелекту» (за Говардом Гарднером),

Пишіть, телефонуйте, заходьте!