Науково-педагогічні працівники Хортицької національної академії пройшли міжнародне стажування в Республіці Польща

Міжнародне стажування в Республіці Польща

З 25 жовтня по 3 грудня 2021 року викладачі кафедри спеціальної освіти та психології, к. психол. наук Кудінова Маргарита Сергіївна, к. психол. наук Галієва Ольга Михайлівна та кафедри соціальної роботи, к. п. н. Казаннікова Олена Володимирівна, к. п. н. Сташук Ольга Олександрівна, к. п. н. Великжаніна Дар’я Василівна підвищили кваліфікацію за програмою міжнародного стажування «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Wyższa Skoła Agrobiznesu w Łomzy, Polska). Програма стажування включала 6 модулів (180 годин, 6 кредитів ECTS). За результатами успішного проходження програми стажування учасники отримали відповідні сертифікати.

Впродовж стажування учасники ознайомились з особливостями організації освітнього процесу в сучасному закладі фахової передвищої та вищої освіти, вимогами до компетентності викладача та умовами розвитку його професійної майстерності, сучасними інноваційними педагогічними й інформаційними технологіями та особливостями їх застосування в освітньому процесі (включаючи інклюзивну освіту). Розглянули науково-дослідницьку та пошукову роботу як невід’ємну складову сучасної підготовки фахівців, обговорили питання інтеграції сучасної вищої школи в європейський освітній простір, переваги академічної мобільності викладачів та студентів тощо.

Ключовою подією стажування стала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика професійного розвитку педагогічних працівників як складова безперервного навчання впродовж життя» у процесі якої були обговорені здобутки кожного учасника щодо підвищення кваліфікації за програмою міжнародного стажування.

Висловлюємо подяку Dr Івоні Боравській та PhD Зої Шарлович за ґрунтовні лекції, вебінари, дискусії, за постійну консультативну допомогу та сучасну, змістовну, цікаву програму стажування.

Раді повідомити, що між Вищою Школою Агробізнесу в Ломжі та Хортицькою національною академією укладено угоду про наукову, навчальну, інформаційну, обмінну і культурну співпрацю.