День прав людини

День прав людини

З нагоди Дня прав людини, який світова спільнота відзначає 10 грудня, у Хортицькій національній академії відбулись два заходи: круглий стіл на тему «Дотримання прав пацієнтів та медичних працівників у сфері охорони здоров’я», організований к.ю.н., доцентом Сергатим М. О., та просвітницький семінар, проведений к.і.н., доцентом сом О.О.

Було відзначено, що ідея прав людини зародилась у сиву давнину і відтоді пройшла довгий процес розвитку, починаючи від античних і східних філософів та Біблії, а потім – у добу Ренесансу і, нарешті, – Просвітництва, коли вона одержала наукове оформлення у творах французьких філософів-просвітителів. Проте політикам знадобилося ще більш ніж сторіччя, аби після двох кривавих геополітичних катастроф, якими були дві світові війни, після злочинів перед людяністю, вчинених тоталітарними режимами, вони дійшли розуміння про нагальну потребу, заради порятунку людства і унеможливлення нових геополітичних катастроф та встановлення чергових тоталітарних режимів, зафіксувати у міжнародно-правовому акті визнання пріоритету прав людини у законодавстві та в суспільному житті. Це сталося 10 грудня 1948 року, коли Генеральна асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. 

Модераторами і студентами академії були порушені актуальні і проблемні питання історії права і сьогодення: імплементації Загальної Декларації прав людини та Європейської Конвенції прав пацієнтів у національне законодавство, захисту прав людини у сучасній Україні тощо. 

Зазначено, що Конституція України тільки проголосила пріоритет прав людини і громадянина, а реалізація їх у життя – процес довгий і нелегкий, залежить від політичної та правової культури суспільства, насамперед, політичної еліти, а також від успішної розбудови громадянського суспільства в Україні, активну участь в якій має взяти молодь.