Вітаємо!

Позднякова Олена Леотіївна

Ректорат і весь колектив Хортицької національної академії вітає першого проректора Позднякову Олену Леонтіївну з успішним захистом докторської дисертації.
29 жовтня у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.053.23, на якому перший проректор Хортицької національної академії Позднякова Олена Леонтіївна успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою: «Теорія і практика функціонування виховної системи навчально-реабілітаційних закладів для дітей з особливими освітніми потребами» (спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка). Науковим консультантом дисертаційного дослідження є відомий український вчений – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Шевцов Андрій Гаррієвич.

Наукова новизна дисертаційного дослідження О. Л. Позднякової полягає у розробці і теоретико-методологічному обґрунтуванні унікальної виховної системи, впровадження якої в умовах навчально-реабілітаційних закладів сприяє поширенню нової, життєтворчої парадигми їх діяльності, набуттю вихованцями з особливими освітніми потребами достатнього інтелектуального, соціального і творчого потенціалу для успішної інтеграції в суспільство ХХІ століття в ролі носіїв національної і світової культури, активних і відповідальних громадян, свідомих і креативних менеджерів власного життя.

Практична значущість результатів дисертаційного дослідження полягає у розробці та експериментальній перевірці шести цільових виховних програм («Україна в серці моєму», «Я – людина», «Праця в житті людини», «Я і моє здоров’я», «Екологічна просвіта», «Душа українця в мистецтві») та двох інноваційних педагогічних технологій: педагогічного супроводу життєвої практики і педагогічного супроводу соціальної практики вихованців навчально-реабілітаційних закладів.
Дисертація О. Л. Позднякової отримала схвальні відгуки від офіційних опонентів: доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України В. В. Засенка, доктора педагогічних наук, професора І. В. Дмитрієвої, доктора педагогічних наук, доцента І. Б. Кузави.
Ректорат і весь колектив Хортицької національної академії щиро вітає Олену Леонтіївну з тим, що результати її дисертаційного дослідження в галузі корекційної педагогіки високо оцінені високоповажним науковим товариством. Бажаємо подальшої плідної науково-педагогічної роботи, нових професійних висот, родинного щастя і втілення усіх мрій!