30 вересня 2021 року комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника і не працюють в академії, подають до відділу кадрів академії такі документи:
1) заяву на ім’я ректора, написану власноруч;
2) заповнений особовий листок з обліку кадрів;
3) автобіографію;
4) дві фотокартки розміром 4×6 см;
5) засвідчені в установленому законом порядку копії: паспорта громадянина України, ідентифікаційного номера, диплома про вищу освіту, диплома про науковий ступінь, атестата про вчене звання, списку наукових праць, свідоцтв, сертифікатів або дипломів про підвищення кваліфікації (за наявності).
Особи, які працюють в академії, для участі у конкурсному відборі подають до відділу кадрів такі документи:
1) заяву на ім’я ректора, написану власноруч;
2) список наукових праць з часу останнього обрання на посаду;
3) звіт про роботу з часу останнього призначення на посаду в академії.
Заяви та документи претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради приймаються з 30.09.2021 по 30.10.2021 відділом кадрів академії за адресою: 69017, м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59. Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати за телефоном
тел./факс: +38(061)283-20-05 або на вебсайті академії:khnnra.edu.ua