Колективом Хортицької національної академії проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір»

Міжнародна науково-практична конференція

14 травня 2020 року зусиллями колективу Хортицької національної академії у тісній співпраці з українськими та зарубіжними партнерами було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір».
Приурочена до Дня науки в Україні, Міжнародна конференція була спрямована на подальшу розбудову аналітико-комунікаційної платформи для інноваційного розвитку українського суспільства, зокрема, на залучення студентів і молодих вчених до предметного, ґрунтовного обговорення актуальності, цільових пріоритетів, змісту, напрямів і форм реалізації освітніх і культурно-мистецьких практик у структурі життєтворчої активності особистості, до наукової рефлексії суспільного значення зазначених практик, їх наявних та перспективних результатів у вимірах українського соціуму.
У роботі конференції взяли участь 340 осіб, зокрема студенти і молоді вчені з різних регіонів України та зарубіжних країн: Польщі, Болгарії, Чехії, Білорусії, Грузії та Естонії. Учасники конференції представляли 40 закладів вищої освіти і наукових установ, зокрема: Остравський університет (Чехія), Сілезький університет у Катовіце (Польща), Університет Кутаїсі (Грузія), Економічний університет Варна (Болгарія), Таллінський технічний університет (Естонія), Білоруський торгівельно-економічний університет споживчої кооперації, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Харківський національний університет імені Василя Каразіна, Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет «Запорізька політехніка», Запорізький національний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара та багато інших закладів вищої освіти з різних регіонів України.
До Дня науки в Україні та відкриття конференції її учасникам були адресовані привітання:
від голови організаційного комітету Міжнародної конференції, ректора Хортицької національної академії, доктора педагогічних наук, професора Нечипоренко Валентини Василівни, яка привітала студентів і вчених із Днем науки в Україні, наголосивши, що ключовою умовою зростання нової генерації молодих дослідників є їхня участь у колективній, командній роботі, постійній фаховій комунікації, без якої неможливо уявити науковий прогрес у ХХІ столітті. В цілком нових умовах, які можна назвати сучасною парадигмою дослідно-експериментальної роботи, місія успішного закладу вищої освіти полягає у своєчасному залученні талановитих студентів до науково-комунікативного простору, розвитку їхньої дослідницької мотивації через організацію фахового спілкування із зацікавленими однодумцями, уважну і кваліфіковану фасилітацію перших спроб самостійного наукового пошуку;
від доктора філософії, декана факультету соціальних дисциплін Університету Кутаїсі (Грузія) Теони Гріголашвілі, яка зазначила, що в межах укладеного меморандуму про співпрацю між Університетом Кутаїсі і Хортицькою національною академією організована співпраця з реалізації численних наукових і дослідницьких ініціатив, однією з яких є І Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір». Грузинська сторона високо цінує можливість спільної організації міжнародних конференцій та публікації результатів колективних досліджень в авторитетних виданнях і висловлює вдячність колективу Хортицької національної академії за запрошення до участі у такому актуальному науковому заході;
від доктора соціальних наук, доцента Остравського університету (Чехія) Александри Ганцаж, яка подякувала за запрошення до онлайн-участі у конференції і висловила сподівання, що після завершення карантинного періоду вона зможе знову приїхати до Запоріжжя і взяти безпосередню участь у наукових заходах, які проводить Хортицька національна академія;
від доктора філософії, науково-дидактичного співробітника Сілезького університету в Катовіце (Польща) Катажини Яс, яка побажала учасникам конференції плідних дискусій і зазначила, що особисто для неї фаховий інтерес представляє секція «Проблеми фізичної терапії, ерготерапії та формування здорового способу життя осіб різного віку», в роботі якої вона з радістю взяла участь;
від вчителя польської мови, студентки 1 курсу спеціальності «Логопедія» Сілезького університету в Катовіце (Польща) Вероніки Катажини Грихтоль, яка наголосила, що навіть період пандемії не завадить студентам і молодим ученим ділитися знаннями і досвідом, здобутим у галузі суспільних наук, і акцентувала на доцільності щорічного проведення міжнародних конференцій за проблематикою освітньої та культурно-мистецької практики;
від докторанта Економічного університету Варни (Болгарія) Ольги Бєлан, яка привітала учасників із відкриттям Міжнародної конференції і висловила впевненість у тому, що цей науковий захід сприятиме інтеграції України у європейський науково-інноваційний простір;
від кандидата економічних наук, доцента Білоруського торгівельно-економічного університету споживчої кооперації, керівника центру бізнес-освіти, координатора Міжнародної програми «Молодь і підприємництво» Ірини Трусевич, яка побажала учасникам конференції творчих успіхів і вагомих результатів наукової роботи, що сприятимуть подальшому розвитку України як держави з високим інноваційним потенціалом.
Максимальному використанню потенціалу дистанційної форми проведення конференції в карантинний період сприяло поєднання двох режимів роботи: офлайн-режиму пленарного засідання, на якому було представлено ґрунтовні доповіді з найбільш актуальних проблем сучасної освітньої і культурно-мистецької практики, а також онлайн-режиму секційних засідань, проведених з використанням комунікаційної платформи «Zoom» за напрямами:
1. Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології.
2. Проблеми фізичної терапії, ерготерапії та формування здорового способу життя осіб різного віку.
3. Шляхи розвитку професіоналізму майбутніх учителів початкових класів в умовах Нової української школи.
4. Актуальні питання соціальної роботи та соціальної педагогіки.
5. Сучасні тенденції розвитку мистецтва та дизайну.
6. Теоретико-прикладні аспекти досліджень соціально-гуманітарних наук.
7. Сучасні напрями розвитку менеджменту та туризму.
За підсумками представлених доповідей та проведених дискусій учасники конференції прийняли резолюцію, в якій високо оцінили наукову новизну і практичну значущість досліджень життєтворчого потенціалу освітньої і культурно-мистецької практики, що проводяться молодими вченими, аспірантами і студентами в межах Української наукової школи педагогіки життєтворчості під керівництвом доктора філософських наук, професора Л. В. Сохань, доктора педагогічних наук, професора В. В. Нечипоренко і кандидата історичних наук І. Г. Єрмакова, а також надали пропозиції щодо подальших наукових досліджень теоретичних і прикладних проблем освітньої і культурно-мистецької практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір, активізації співпраці вітчизняних закладів вищої освіти із зарубіжними партнерами в галузях освіти, культури і мистецтва з метою подальшого розвитку іміджу держави на міжнародній арені.