023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Дотримання вимог та правил пожежної та техногенної безпеки
Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту
Проведення досліджень метеорологічних факторів
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Перелік фахових періодичних видань
Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Забезпечення програмами і базами для проходження практики
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій
 

Робочі програми – перший (бакалаврський)

ПН 1.2.01 Історія мистецтва
ПП 2.1.04 Кольорознавство
ПП 2.1.09 Основи композиції
ПП СВ 2.3.01 Основи рисунку та перспективи
ПП СВ 2.3.02 Основи живопису
ПП 2.1.05 Технологія та матеріалознавство
ЗП 1.1.05 Основи екології і безпеки життедіяльності (охорона праці)
ЗП 1.1.06 Інформаційні технології, системи та ресурси
ЗП 1.1.03 Іноземнв мова (за професійним спрямуванням)
ЗП 1.1.01 Історія української державності та культури
ЗП 1.1.02 Українська мова (за професійним спрямуванням)