016 “Спеціальна освіта”

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Дотримання вимог та правил пожежної та техногенної безпеки
Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту
Проведення досліджень метеорологічних факторів
Розширення ліцензійного обсягу

 

Робочі програми – БАКАЛАВР

 
СГН04 “Іноземна мова”
СГВ04 “Політологія”
СГН05 “Українська мова”
ППН01 “Психологія”
ППВ09 «Ігри в логопедичній роботі»
ППН11 «Клініка інтелектуальних порушень»
ППН12 «Логопедія» (2 курс)
ППН12 «Логопедія» (3 курс)
ППН12 «Логопедія» (4 курс)
ППН08 «Невропатологія»
ППН14 «Неврологічні основи логопедії»
ППВ17 «Образотворче мистецтво з методикою»
ППН04 «Основи генетики»
ППН22 «Спецметодика математики з основами математики»
ППВ05 «Основи патопсихології і психотерапії»
ППН15 «Психолінгвістика»
ППВ04 «Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ»
ППН04 «Риторика, культура мовлення корекційного педагога»
ППН17 «Спеціальна дошкільна педагогіка»
ППН26 «Спецметодика дошкільного виховання»
ППН27 «Спецметодика фізичного виховання»
ППН21 «Спецметодика розвитку мовлення»
ППН19 «Спецпедагогіка з історією логопедії»
ППН24 «Спецметодика початкового навчання»
ППВ16 «Трудове навчання з методикою»
ППН16 «Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення»
ППН25 «Спецметодика «Я і Україна»
СГВ09 “Основи економічної теорії”

 

Робочі програми – МАГИСТР

ПП.00015 Альтернативні комунікативні технології
ПП.0014 Теорія і практика аутології
ПП.005 Інноваційні технології в системі спеціальної, інтегрованої та інклюзивної освіти
ПП.0016 Логопедичний масаж
ПП.0008 Логопедія з методикою викладання у ВНЗ
ПП.0004 Методологія та методика наукового дослідження
ПП.0007 Методика викладання спеціальної психології
ПП.0015 Педагогічні технології комунікативного розвитку дітей із мовленнєвим дизонтогенезом
ПП.0009 Психосоматика
ПП.0002 Психологія вищої школи