Тестування професійної спрямованості

Тест-опитувальник мотивації досягнення А. Меграбяна

Тест Дж. Голланда для визначення професiйних типiв особистостi

Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Є.О.Клімова

Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості (С.С. Бубнова)