21 Квітня 2017        3912         Коментарі Вимкнено до Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – Студентське самоврядування) – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь ними в управлінні комунальним вищим навчальним закладом «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – Академія) безпосередньо і через органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії.

Основними завданнями студентського самоврядування Академії є:
 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • організація інших заходів, які сприяють захисту прав студентів.
Основними функціями студентського самоврядування Академії є:
 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
 • співпраця з кураторами академічних груп, завідувачами кафедр та інших структурних підрозділів.
Реалізація завдань та функцій студентського самоврядування здійснюється відповідними органами:
 1. Загальні збори студентів Академії.
 2. Студентський уряд.
 3. Старостати факультетів.
 4. Контрольно-ревізійна комісія.
Студентський уряд:
 • Голова Уряду;
 • Заступник Голови;
 • Члени Уряду;
 • Секретар
Органами старостату є:
 • Старости груп
 • Старостат факультету

Діяльність органів студентського самоврядування Академії регламентується відповідно до Положення «Про студентське самоврядування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради».


Члени студентського уряду:
Голова Студентського Уряду Нестерова Анастасія Євгенівна
Заступник Голови Студентського Уряду Петренко Ангеліна Олександрівна
Голова волонтерського сектору Петрова Вікторія Андріївна
Заступник Голови волонтерського сектору Орлова Ольга Владленівна
Голова культурно-масового сектору Кошкіна Анастасія Павлівна
Заступник Голови культурно-масового сектору Плужник Анна Олегівна
Голова наукового сектору Ткаченко Анастасія Михайлівна
Заступник Голови наукового сектору Назаренко Владислава Дмитрівна
Голова спортивного сектору Льоксін Назар Анатолійович
Заступник Голови спортивного сектору Дуплинський Лазар Мойсейович
Голова інформаційного сектору Філін Владислав Юрійович
Заступник Голови інформаційного сектору Новік Анастасія Євгенівна
Секретар Студентського уряду Маслак Альона Олександрівна


Порадник студенту Хортицької національної академії

Шукайте нас у Інстаграмі!