21 Квітня 2017        2479         Коментарі Вимкнено до Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – Студентське самоврядування) – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь ними в управлінні комунальним вищим навчальним закладом «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – Академія) безпосередньо і через органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії.

Основними завданнями студентського самоврядування Академії є:
 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • організація інших заходів, які сприяють захисту прав студентів.
Основними функціями студентського самоврядування Академії є:
 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
 • співпраця з кураторами академічних груп, завідувачами кафедр та інших структурних підрозділів.
Реалізація завдань та функцій студентського самоврядування здійснюється відповідними органами:
 1. Загальні збори студентів Академії.
 2. Студентський уряд.
 3. Старостати факультетів.
 4. Контрольно-ревізійна комісія.
Студентський уряд:
 • Голова Уряду;
 • Заступник Голови;
 • Члени Уряду;
 • Секретар
Органами старостату є:
 • Старости груп
 • Старостат факультету

Діяльність органів студентського самоврядування Академії регламентується відповідно до Положення «Про студентське самоврядування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради».


Члени студентського уряду:
Голова Студентського Уряду Нестерова Анастасія Євгенівна , факультет мистецтва та дизайну, ОДМ(м)-3
Заступник Голови Студентського Уряду Маслак Альона Олександрівна , факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, СО(б)-2
Голова волонтерського сектору Петрова Вікторія Андріївна , факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, СО(б)-2
Заступник Голови волонтерського сектору Юшанова Оксана Олександрівна , факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, КО(б)-4
Голова культурно-масового сектору Кашпур Катерина Валентинівна , факультет мистецтва та дизайну, ОДМ(б)-2
Заступник Голови культурно-масового сектору Войтовицька Марія Олександрівна , факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, П(б)-1
Голова наукового сектору Каптьол Оксана Олександрівна , факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи , СО(б)-3
Заступник Голови наукового сектору Кіріллова Анна Олександрівна , факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи , СО(б)-3
Голова спортивного сектору Бондар Поліна Марківна , факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи , СО(б)-3
Заступник Голови спортивного сектору Дуплинський Лазар Мойсейович , факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи , ФТ(б)-2
Секретар Студентського уряду Петренко Ангеліна Миколаївна , факультет мистецтва та дизайну, СПГ(б)-2