21 Квітня 2017        7363         Коментарі Вимкнено до Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – Студентське самоврядування) – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь ними в управлінні комунальним вищим навчальним закладом «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – Академія) безпосередньо і через органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії.

Основними завданнями студентського самоврядування Академії є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • моніторинг та контроль якості вищої освіти у Хортицькій національній академії;
 • організація інших заходів, які сприяють захисту прав студентів.

Основними функціями студентського самоврядування Академії є:

 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються у закладі вищої освіти;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти, молодіжними громадськими організаціями;
 • розвиток академічної мобільності для студентів Хортицької національної академії;
 • забезпечення зростання обізнаності студентів щодо основних засад академічної доброчесності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
 • співпраця з кураторами академічних груп, завідувачами кафедр та інших структурних підрозділів.

Реалізація завдань та функцій студентського самоврядування здійснюється відповідними органами:

 • Загальні збори здобувачів вищої освіти Хортицької національної академії та педагогічного фахового коледжу.
 • Студентський уряд.
 • Старостати факультетів.
 • Контрольно-ревізійна комісія.

Студентський уряд:

 • Голова Уряду;
 • Заступник Голови;
 • Члени Уряду;
 • Секретар

Органами старостату є:

 • Старости груп
 • Старостат факультету

Студентський уряд складається з:

 • волонтерського сектору;
 • культурно-масового сектору;
 • наукового сектору;
 • спортивного сектору;
 • інформаційного сектору;
 • сектору із забезпечення якості вищої освіти.

Основні функції  волонтерського сектору:

 • сприяння розвитку волонтерського руху у Хортицькій національній академії;
 • створення власної студентської платформи для організації волонтерської діяльності;
 • організація волонтерських заходів для здобувачів вищої освіти;
 • підтримка волонтерських заходів на базі міста та області;
 • співпраця з громадськими, благодійними організаціями;
 • підтримка усіх верств населення, які потребують допомоги волонтера.

Основні функції  культурно-масового сектору:

 • сприяння розвитку творчості студентів;
 • підтримка та створення аматорських гуртків, секцій, клубів за інтересами;
 • організація культурно-масових та святкових заходів;
 • відзначення та проведення заходів до усіх державних свят України;
 • популяризація патріотизму, проведення просвітницьких заходів для залучення студентів до української спадщини.

Основні функції наукового сектору:

 • сприяння розвитку наукової діяльності студентів, популяризація науки серед здобувачів вищої освіти Хортицької національної академії;
 • підтримка та участь у роботі наукового товариства та наукових гуртків;
 • проведення просвітницьких заходів на різні науково-популярні та соціальні теми;
 • підтримка студентів у роботі на проєктною діяльністю як в академії, так і за її межами.

Основні функції спортивного сектору:

 • сприяння розвитку спортивної культури, популяризація здорового способу життя;
 • підтримка та створення гуртків, спортивних секцій;
 • проведення спортивних заходів, конкурсів, змагань;
 • проведення просвітницьких заходів для розповсюдження правильних засад ведення спортивного способу життя.

Основні функції інформаційного сектору:

 • створення та підтримка зручної платформи для обміну інформації серед студентів;
 • ведення усіх інформаційних порталів, які закріплені за Студентським урядом (Instagram, Telegram, TikTok, тощо);
 • підтримка та розвиток журналістської діяльності у межах закладу;
 • підтримка та налагодження зв’язків з іншими інформаційними структурами міста Запоріжжя. 

Основні функції сектору із забезпечення якості вищої освіти:

 • моніторинг якості освіти у Хортицькій національній академії;
 • опитування студентів щодо задоволеності викладання дисциплін, матеріально-технічної бази академії, проживання у гуртожитку тощо;
 • організація просвітницьких заходів для покращення обізнаності студентів щодо їх прав та обов’язків у закладі вищої освіти;
 • підтримка студентів, якщо вони відчувають, що їх права порушені або можуть бути порушені.

Діяльність органів студентського самоврядування Академії регламентується відповідно до Положення «Про студентське самоврядування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради».


Члени студентського уряду:

 

 

 

 

Голова Студентського Уряду Савранова Віолетта
студентка 4 курсу спеціальності Спеціальна освіта
Заступник голови Студентського уряду Поночовна Олександра
студентка 4 курсу спеціальності Спеціальна освіта
Секретар Студентського уряду Штепа Євгеній  
студент 3 курсу спеціальності Туризм
Голова волонтерського сектору Буц Яна
студентка 2 курсу спеціальності Психологія
Заступник голови волонтерського сектору Бовчалюк Кіра
студентка 2 курсу спеціальності Спеціальна освіта
Голова інформаційного сектору Позднякова Анастасія
студентка 4 курсу спеціальності Спеціальна освіта
Заступник голови інформаційного сектору Заяць Олександра
студентка 1 курсу спеціальності Спеціальна освіта
Голова культурно-масового сектору
Доценко Неоніла
студентка 2 курсу спеціальності Психологія
Заступник голови культурно-масового сектору
 
Железняк Вікторія
студентка 2 курсу спеціальності Спеціальна освіта
Голова наукового сектору
 
Клещова Валерія
студентка 3 курсу спеціальності Психологія
 
 
Заступник голови наукового сектору
 
Рог Ольга
студентка 4 курсу спеціальності Початкова освіта
 
 
Голова спортивного сектору
 
Кулабухова Єлизавета
студентка 3 курсу спеціальності Фізична культура і спорт
 
 
Заступник голови спортивного сектору
 
Братту Юлія
студентка 4 курсу спеціальності Спеціальна освіта
 
 
Голова сектору із забезпечення якості вищої освіти
 
Гурц Діана
студентка 3 курсу спеціальності Спеціальна освіта
 
Заступник голови сектору із забезпечення якості вищої освіти
 
Андяркова Кристина
студентка 3 курсу спеціальності Спеціальна освіта
Голова сектору по роботі з гуртожитком
 
Куц Максим
студент 2 курсу спеціальності Садово-паркове господарство
Заступник голови сектору по роботі з гуртожитком
 
Гуцал Крістіна
студентка 4 курсу спеціальності Початкова освіта
 


Порадник студенту Хортицької національної академії