Спеціальна освіта

2021

Бакалаврат

Бовчалюк К. М. Особливості зв’язного мовлення молодших дошкільників із затримкою психічного розвитку
Бойко О. О. Розвиток зв’язного діалогічного мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня
Боляк К. В. Особливості естетичного виховання дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня
Бугай А. В. Особливості образної пам’яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня
Бурнова М. С. Особливості комунікативної толерантності майбутніх бакалаврів спеціальної освіти
Волошина К. Р. Сучасні методи розвитку фонематичного слуху дітей старшого дошкільного віку з дизартрією
Воробець А. А. Особливості впливу тривожності на навчальну мотивацію старшокласників з особливими освітніми потребами в умовах змішаного навчання
Діброва Н. В. Особливості розвитку граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня
Єфремова А. С. Розвиток соціальної впевненості як основи позитивного образу «Я» дитини старшого дошкільного віку з порушенням зору
Ісаєва Є. О. Особливості морального виховання дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення III рівня
Карпачов К. А. Особливості мотивації до навчальної діяльності в молодших школярів із затримкою психічного розвитку
Кікош К. В. Особливості прояву тривожності в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення
Кірейцева А. В. Особливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
Коваль М. П. Особливості самоконтролю в учнів молодшого шкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення
Коваль О. В. Особливості проявів творчої уяви дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення
Колода Я. С. Особливості емоційного інтелекту молодших дошкільників із порушенням слуху
Крюк Л. Л.Особливості розвитку лексичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня
Лобас А. В. Особливості формування Я-концепції у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
Маслак А. О. Нейропсихологічна корекція слухового гнозису дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення III рівня
Орлова О. В. Особливості розвитку дрібної моторики у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
Петрова В. А. Психологічні особливості стомлюваності студентів на етапі адаптації до навчання у закладах вищої освіти (на прикладі здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта)
Рєброва В. О. Розвиток лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня
Ротко І. В. Психологічні механізми взаємодії учнівських груп з порушенням зору із класним керівником
Стародуб А. О. Особливості розвитку уваги дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення
Шелестова А. О. Особливості мислення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня
Шестаков В. Д. Особливості поведінки дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку під час навчання
Шкабко А. І. Роль логоритміки на логопедичних заняттях з дітьми старшого дошкільного віку із заїканням


Магістаратура

І.Біла Д. В.Формування професійно важливих якостей асистента вчителя в роботі з дітьми з аутичними розладами
Бояр К. С. Система роботи з подолання комунікативних девіацій у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями
Бублікова Н. Ю. Гра як чинник розвитку мовленнєвої компетентності старших дошкільників з особливими освітніми потребами
Гаркуша Н. В. Корекція проявів стереотипій у дітей дошкільного віку із розладами аутистичного спектра
Гунько О. А. Формування моторних і мовленнєвих ритмічних процесів у дітей старшого дошкільного віку із заїканням засобами логоритмічних вправ
Дерибас М. О. Психолого-педагогічні умови розвитку професійно важливих якостей у майбутніх учителів-логопедів
Дериведмідь А. І. Формування експресивного мовлення дошкільників з розладами аутистичного спектра засобами театралізованих ігор
Драєвська А. А. Розвиток мислення слабочуючих дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності
Дьячкова А. А. Розвиток зв’язного монологічного мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня
Єрьоменко Ю. В. Корекція звуковимови у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня засобами логопедичних ігор та вправ
Кабанова А. В. Формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку засобами казкотерапії
Коваленко В. О. Розвиток комунікативного компонента інформаційної культури підлітків з порушенням зору
Корольова К. І. Розвиток слухової перцепції молодших підлітків із інтелектуальними порушеннями
Костюкова Н. Ю. Розвиток зв’язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня за допомогою методу наочного моделювання
Криворучко Т. С. Формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку засобами мнемотехніки
Лайкова Д. М. Розвиток навичок спілкування у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку засобами гри
Люта Ю. А. Розвиток фонематичного слуху у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії в умовах інклюзивного навчання
Міщенко І. В. Корекційно-розвиткова робота щодо підготовки руки до письма у дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення засобами дидактичних ігор та вправ
Прядкіна А. А. Дидактична гра як засіб розвитку наочно-образного мислення у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
Пуріс Т. О. Логопедична робота з розвитку прийменниково-відмінкових конструкцій у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня
Рибалко В. О. Система роботи з розвитку комунікативних навичок в учнів молодших класів спеціальної школи-інтернату з розладами аутистичного спектра
Свергун О. О. Формування фізіологічного та мовленнєвого дихання у дітей дошкільного віку із заїканням засобами здоров’язберігаючої технології
Солов’ян Ю. Л. Формування навичок самообслуговування дошкільників із синдромом Дауна методом візуалізації в умовах інклюзивного середовища
Чумак О. Б. Розвиток вольових якостей у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку

ІІ. Білоусова Л. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення інтелектуальної готовності в продуктивних видах діяльності
Вєрємєєва Н. Л. Особистісні якості старшокласників з порушенням функцій опорно-рухового апарату як чинник виникнення Інтернет-залежності
Доновська С. В. Психологічні особливості формування девіантної поведінки у підлітків із затримкою психічного розвитку під впливом складних життєвих обставин
Дьоміна В. І. Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку з порушеннями слуху наочними засобами навчання
Жила Н. О. Соціально-психологічні особливості формування комунікативних здібностей у старшокласників з порушенням зору
Ільчук Р. С. Соціально-психологічні особливості профілактики віктимної поведінки підлітків із затримкою психічного розвитку
Криволапова Т. В. Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості підлітків з порушенням зору
Ожеван Т. В. Соціально-психологічні особливості особистісного розвитку дитини дошкільного віку з порушенням функцій опорно-рухового апарату через самоствердження Панченко І. С. Психолого-педагогічні особливості формування самопізнання старшокласників з порушенням функцій опорно-рухового апарату в умовах навчально-ігрової діяльності
Рибалко Л. В. Психологічні особливості прояву емоційної нестійкості у дівчат юнацького віку з порушенням зору
Cуліма М. П. Особливості емоційного розвитку особистості як основа формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку з порушенням зору
Ходак К. О. Розвиток комунікативних умінь у майбутніх фахівців в галузі спеціальної освіти
Хорошкова А. О. Особливості функціонування пам’яті студентів з порушенням зору у ситуації емоційної напруги
Шевченко Ю. М. Формування в учнів початкової школи толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти