Спеціальна освіта

2020

Бакалаврат

Біла О. О. Особливості сформованості базового полісенсорного сприйняття у дітей дошкільного віку із розладами аутистичного спектра

Бондар П. М. Вплив особистісних якостей майбутніх фахівців галузі спеціальної освіти на стратегії опанувальної поведінки

Вороніщева Н. С. Особливості формування здатності до саморегуляції дошкільників з синдромом Дауна

Каптьол О. О. Особливості розвитку мімічної та артикуляційної моторики у дітей молодшого шкільного віку зі стертою формою дизартрії

Квас О. Ю. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей із дизартрією до умов інклюзивного навчання

Кіріллова А. О. Діагностика показників критичності мислення у дітей молодшого шкільного віку з проявами психічного інфантилізму

Козлова Н. Р. Особливості самооцінки у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку

Кольвах Є. І. Емоційна напруженість у професійній діяльності вчителів інклюзивного освітнього середовища

Кравцова О. М. Особливості розвитку пізнавальної діяльності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Кузьменко О. І. Особливості розвитку пам’яті у дітей молодшого шкільного віку із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності

Кучеренко Б. П. Особливості оперативної пам’яті в дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальним порушенням

Литвиненко А. В. Особливості зв’язного діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії

Логвина О. С. Особливості розвитку лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення

Люта Ю. О. Особливості розвитку діалогічного мовлення у дошкільників середнього віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня

Межуєва О. М. Особливості розвитку пізнавальної діяльності у дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра

Петрова А. О. Мотиваційні особливості амбівалентності особистості з порушенням зору в ранній юності

Помаз В. С. Розвиток пізнавальної активності у дітей 7–8 років із затримкою психічного розвитку

Саратова О. М. Особливості сформованості соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра

Синишин О. М. Розвиток м’яких навичок у дітей з порушенням усного мовлення

Соц Я. Г. Особливості самооцінки дітей молодшого шкільного віку зі стертою формою дизартрії

Храпач К. О. Особливості розвитку мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра

Щельнікова О. Є. Соціально-психологічні особливості розвитку комунікативних здібностей старшокласників з порушенням функцій опорно-рухового апарату


Магістаратура

І. Алимова Т. С. Корекція звуковимови у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії засобами кінезіології

Артеменко В. В. Розвиток професійної компетентності педагогів психолого-педагогічного супроводу дітей з розладами аутистичного спектра

Вознесенська І. Ю. Розвиток міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку з порушенням мовлення засобами пісочної терапії

Гринечко Ю. С. Розвиток самооцінки дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня

Дощенко А. Г. Розвиток професійної компетентності асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання

Дружина В. П. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами логоритміки

Журавльова М. С. Психологічні особливості впливу мислення молодших школярів на формування їх особистості в умовах інклюзивного навчання

Кєтова Є. В. Корекційно-розвиткова робота з формування граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії засобами дидактичних ігор та вправ

Клочек Н. В. Розвиток темпо-ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією в умовах інклюзивного навчання

Майборода Є. В. Розвиток граматичної будови мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами ігротерапії

Пальчевська А. О. Психологічні особливості децентрації у юнаків з труднощами в навчанні

Ревенко Н. О. Система логокорекційної роботи з розвитку мовлення у молодших школярів із інтелектуальним порушенням

Семенюта Є. В. Профілактика дисграфії у першокласників із загальним недорозвиненням мовлення

Скориченко В. Р. Формування інформаційно-комунікативної компетентності у майбутніх вчителів-логопедів

Супрунова А. М. Розвиток лексико-граматичної сторони мовлення у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення II рівня засобами казкотерапії

Фараджева А. Р. Виховний і педагогічний вплив ігор-фантазувань на розвиток мовленнєвих творчих вмінь дітей молодшого шкільного віку з дизартрією

 

ІІ. Антонова М. О. Формування ігрової діяльності у дітей дошкільного віку з інтелектуальним порушенням засобами сюжетно-рольових ігор

Бахтеєва В. Р. Особливості корекції деструктивного впливу дитячо-батьківських відносин на соціальну адаптацію дітей з інтелектуальним порушенням

Безнощенко Ю. Ю. Формування комунікативної компетентності у молодших школярів із труднощами в навчанні

Віштак І. Ю. Соціально-психологічні особливості соціалізації підлітків з порушенням функцій опорно-рухового апарату в проблемній сім’ї

Воронцова С. П. Особливості розвитку просторового орієнтування у дітей молодшого шкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату

Єременко О. А. Психологічний супровід формування інтелектуальних почуттів у дітей молодшого шкільного віку з порушенням зору

Іванова М. Я. Психологічні особливості страхів у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Кальченко А. М. Формування навичок самообслуговування у дошкільників із інтелектуальним порушенням

Ковалевська А. І. Розвиток усного описового мовлення молодших школярів із інтелектуальними порушеннями

Коваленко Л. В. Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у підлітків з труднощами в навчанні

Кошель Я. В. Соціально-психологічні особливості корекції особистісної соціалізації підлітків з порушенням опорно-рухового апарату

Лоцман О. А. Профілактика професійного вигорання у корекційних педагогів

Максимов В. С. Психолого-педагогічні засади формування готовності різнопрофільних фахівців до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища

Москальова Л. Ю. Педагогічні умови виховання моральної культури у майбутніх учителів-дефектологів

Науменко С. А. Корекція проявів диспраксії у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями

Плотникова Ю. Р. Корекція емоційних станів дітей дошкільного віку з алалією засобами ізотерапії

Сазонова К. Ю. Психолого-педагогічні особливості розвитку уваги у молодших школярів з інтелектуальним порушенням в процесі навчання

Самойленко В. В. Психологічні підходи до формування в молодших підлітків з труднощами в навчанні уявлень про здоровий спосіб життя

Сінченко О. В. Формування психологічної готовності вчителів закладів загальної середньої освіти до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Усенко Л. М. Формування інтернальності у підлітків із порушенням опорно-рухового апарату засобами реабілітаційного театру

Чубукова І. В. Психологічні основи профілактики соціальних конфліктів серед підлітків в закладах спеціальної освіти

Яшина З. В. Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів із особливими освітніми потребами 7–8-річного віку