Соціальна робота – 2020

Бакалаврат

Довгань І. Г. РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Магльована А.С. ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА

Матвієнко А.О. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Міхеєва В. А. ПРОФІЛАКТИКА АДИКЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Старкова Р.Р. ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ГРУПОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЗНАЧУЩОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тубальцева А.Д. РОЗВИТОК ЕМПАТІЇ ПІДЛІТКІВ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чередниченко І.В. ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО СПІВПРАЦІ У ДІТЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО СПРЯМОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Магістратура

Архіпова К.М. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ДО НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Афанасьєва Г.В. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Великжанін С.В. СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Грядун К.С. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ

Казанніков О. В. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Кісельов В.М. СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ВІДМОВ ВІД НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Кубатко В.М. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ПІДЛІТКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кубатко Т.Є. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАНЯТЬ

Кулішов А.Р. СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У РОБОТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Лещук В.В. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

Малахова Л.Г. ПРОФІЛАКТИКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Сенько К.В. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ