Репозитарій – 2023 рік

Golovkova L., Yukhnovska Y., Ryzhenko O. The development of ecological (green) and rural tourism for the disabled people in Ukraine

Бочелюк В.Й., Панов М.С., Горшкова Г.В. Психологічне консультування в реабілітаційному процесі

Бочелюк В.Й, Панов М.С., Позднякова О.Л., Турубарова А. В. Навчально-методичний посібниу “Аутологія”

Волкова С.С.,Кий О.Г. ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОРФАННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Діденко А.В., Протопопова Н.А. Оцінка індикаторів стану соціально-економічних систем країни

Діденко А.В., Кравець О.В. Стан розвитку оздоровчого туризму в Україні

Діденко А.В., Кравець О.В. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні

Саєнко Т.А. Порівняльна характеристика онтогенезу комунікативно-мовленнєвого розвитку та його дизонтогенезу при синдромі Дауна