Публічна інформація


С Т А Т У Т –

Р і ш е н н я –

Л і ц е н з і я
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

С е р т и ф і к а т и про акредитацію – Академія

С е р т и ф і к а т и про акредитацію – Педколедж

Наказ №406-я “Про ліцензування освітньої діяльності” від 12.03.2016

Експертні висновки акредитаційної комісії

Кошторис на 2016 рік