Академічна доброчесність

Анкета для академічної спільноти

Анкета здобувача освіти

Анкета першокурсника

Анкета випускника

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату