Перелік українських партнерів Хортицької національної академії

 

 

 

 

 

Назва закладу вищої освіти

Герб, місто

Посилання на копію договору / меморандуму / угоди
Академія праці, соціальних відносин і туризму м. Київ Меморандум про співпрацю та взаємодію
Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» м. Дніпро Меморандум про співпрацю та взаємодію
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  м. Київ Договір про співпрацю та співробітництво
ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” м. Бережани Договір про співробітництво (співпрацю)
ГО “Прогресильні” м. Київ Меморандум про співпрацю
Державна науково-технічна бібліотека України м. Київ Публічний договір про надання послуг
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м. Івано-
Франківськ
Меморандум про співпрацю та взаємодію
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м. Івано-
Франківськ
Договір про співробітництво
Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” м. Луганськ Меморандум про співпрацю та взаємодію
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» м. Одеса Договір про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» м. Одеса Договір про спільну діяльність
Дніпровський гуманітарний університетт м. Дніпро Меморандум про співпрацю
Дніпровський державний університет внутрішніх справ м. Дніпро Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара м. Дніпро Меморандум про співпрацю та взаємодію
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка м. Дрогобич Меморандум про співпрацю та співробітництво
Житомирський державний університет імені Івана Франка м. Житомир Меморандум про співпрацю та взаємодію
Заклад вищої освіти «Дніпровський державний аграрно-економічний університет» м. Дніпро Договір про співробітництво (співпрацю)
Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила» м. Івано-Франківськ Угода про свпівпрацю та організацію взаємовідносин
Запорізька дитяча музична школа №1 м. Запоріжжя Договір про співробітництво
Запорізька торгово-промислова палата м. Запоріжжя Договір про співробітництво
Інститут органічної хімії НАН України м. Київ Договір про співробітництво і співпрацю у галузі освіти і науки
Київська академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука м. Київ Договір про співпрацю
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської обласної ради м. Дніпро Угода про співпрацю
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради м. Харків Договір про співробітництво
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка м. Кременці Договір про співпрацю
Громадська спілка “Запорізький ресурсний центр “КРУГ” м. Запоріжжя Договір про співробітництво
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського м. Львів Договір про співпрацю
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького м. Львів Договір про співробітництво (співпрацю)
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького
м. Мелітополь Меморандум про співпрацю та взаємодію
Національний лісотехнічний університет України м. Львів Договір про співпрацю
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» м. Харків Договір про академічну співпрацю
НРЗВО «Кам’янець-подільський державний інститут» м. Кам’янець-
подільський
Меморандум про співпрацю та взвємодію
Одеський національний технологічний університет м. Одеса Угода про співробітництво
ПЗВО «Класичний приватний університет імені Пилипа Орлика» м. Миколаїв Меморандум про співпрацю та взаємодію
Полтавський національний педагогічний університет
імені
В. Г. Короленка
м. Полтава Угода про співпрацю
Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» м. Дніпро Договір про співробітництво та спільну діяльність
Приватний комплекс безперервної освіти Школа «Ейдос»  м. Запоріжжя Угода про співпрацю та взаємодію
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України м. Київ Меморандум про партнерство
Регіональний фонд підтримки підприємництва Запорізької області м. Запоріжжя Договір про співробітництво
СТ «Смак життя» м. Запоріжжя Договір про співробітництво
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля м. Луганськ Меморандум про співпрацю та взаємодію
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля м. Київ Меморандум про співпрацю та взаємодію
Товариство з обмеженою відповідальністю «Каліпсо тур юа» м. Київ Договір про співробітництво
Товариство з обмеженою відповідальністю “Київський інститут реабілітації” м. Київ Меморандум про співпрацю
Товариство з обмеженою відповідальністю «Профі Стаді енд Ворк» м. Ужгород Договір про співробітництво
Товариство з обмеженою відповідальністю «Профітім» м. Кропивницький Угода про співпрацю
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасна освіта» м. Запоріжжя Договір про співробітництво
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка м. Тернопіль Договір про партнерство та ділове співробітництво
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка м. Тернопіль Угода про співпрацю та реалізацію програми академічної мобільності
Українська Технологічна Академія м. Київ Угода про партнерство, співпрацю та науковий обмін
Уманський національний університет садівництва

 

м. Умань Угода про співпрацю
Харківська державна академія культури м. Харків Угода про співпрацю
Херсонський державний університет м. Івано- Франківськ Договір про співпрацю
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету м. Чернівці Договір про співробітництво