Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичної культури і спорту

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичної культури і спорту є випусковою і забезпечує якісну освітню та професійну підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

за першим (бакалаврським) рівнем освіти:

017 Фізична культура і спорт
227 Фізична терапія, ерготерапія

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

227 Фізична терапія, ерготерапія
Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:
Анатомія людини Фізична реабілітація в педіатрії
Фізіологія людини Особливості реабілітації осіб із психосенсомоторними розладами (аутизм, синдром Дауна)
Механотерапія Психологічні аспекти в практиці фізичного реабілітолога
Долікарська медична допомога у невідкладних станах Реабілітація в геронтології
Види рекреаційної активності Українське та міжнародне медичне законодавство
Оздоровча гімнастика Геронтологія та геріатрія
Гігієна Мультидисциплінарна команда
Фізіологія людини Паралімпійський рух
Вікова анатомія та фізіологія Гідрокінезотерапія
М’язово-скелетні розлади Нейрореабілітація
Масаж загальний Основи іпотерапії
Загальна теорія здоров’я та основи здорового способу життя Основи нейропсихології та спіч-терапії
Основи теорії та методики фізичного виховання Основи фармакології
Масаж лікувальний Основи фізіотерапії та курортології
Основи генетики Особливості підбору та експлуатації візків
Нейромоторні розлади Сучасні адаптивні засоби у ерго- та фізичній терапії
Розлади серцево-судинної та дихальної систем Фізична терапія в ортопедії та травматології
Фізіологія рухової активності Фізична терапія дітей та підлітків
Основи загальної патології Фізична терапія осіб з новоутвореннями
Основи патофізіології Фізична терапія при соматичних захворюваннях
Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів Спецметодика зміцнення здоров’я та фізичного виховання
Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату Основи анатомії та фізіології нервової системи
Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем Основи нозології
Основи оздоровчого харчування Основи медичних знань
Адаптивні технології та допоміжні засоби Реабілітаційна педагогіка
Методи досліджень у лікарському контролі, діагностика і моніторинг стану здоров’я Корекційно-реабілітаційні практикуми
Кінезіологія Фізичне виховання
Реабілітація при церебральному паралічі Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
Загальні основи педіатрії  
Силабуси навчальних дисциплін

Базами практики для студентів спеціальності Фізична терапія, ерготерапія є:

1.Структурні підрозділи комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради Ознайомча практика
Волонтерська практика
Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при м’язово-скелетних розладах
Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при нейромоторних розладах
Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії в педіатрії
Клінічна практика з фізичної терапії
Клінічна практика за напрямом магістерської роботи
2. Комунальна установа «Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей» Дніпропетровської обласної ради Ознайомча практика
Волонтерська практика
Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при м’язово-скелетних розладах
Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при розладах серцево-судинної та дихальної систем
Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при нейромоторних розладах
Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії в педіатрії
Клінічна практика з фізичної терапії
Клінічна практика за напрямом магістерської роботи
3. Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради Ознайомча практика
Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при м’язово-скелетних розладах
Клінічна практика з фізичної терапії
Клінічна практика за напрямом магістерської роботи
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сучасної кінезітерапії «Медкорд» Ознайомча практика
Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при м’язово-скелетних розладах
Клінічна практика з фізичної терапії
Клінічна практика за напрямом магістерської роботи
5. Комунальна установа «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» Ознайомча практика
Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії в педіатрії
Клінічна практика з фізичної терапії
Клінічна практика за напрямом магістерської роботи

Одним з важливіших напрямів діяльності кафедри є наукова робота. Члени кафедри працюють в межах кафедральної наукової теми «Інклюзивний підхід до фізичної реабілітації на сучасному етапі розвитку системи охорони здоров’я в Україні» (номер державної реєстрації 0117U003039).

Якісну підготовку фахівців забезпечує потужний склад науково-педагогічних працівників. Серед працівників кафедри провідними спеціалістами є:

завідувач кафедри
Одинець Тетяна Євгенівна,
доктор наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність 24.00.03 «Фізична реабілітація»), професор
професор кафедри
Волкова Світлана Степанівна,
кандидат педагогічних наук, професор
доцент кафедри
Коллегаєв Михайло Юрійович,
кандидат педагогічних наук, доцент
доцент кафедри
Бандуріна Катерина Вікторівна,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність 24.00.03 «Фізична реабілітація»), доцент
доцент кафедри
Баришок Тетяна Віталіївна,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність 24.00.03 «Фізична реабілітація»), доцент
доцент кафедри
Коляда Надія Анатоліївна,
кандидат медичних
доцент кафедри
Сергата Наталія Сергіївна,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
доцент кафедри
Сергатий Микола Олександрович,
кандидат юридичних наук, доцент
старший викладач кафедри

Єльнікова Марина Володимирівна

викладач кафедри
Кий Олександр Григорович,
лікар вищої категорії
   

Проект освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія»


Шукайте нас у фейсбуці!

 

Наш  блог